Notowania akcji Alior Banku na GPW S.A. w 2019 r.

Alior Bank zadebiutował na GPW w Warszawie 14 grudnia 2012 r. 21 marca 2014 r., zaledwie 15 miesięcy od debiutu giełdowego, Bank dołączył do grona dwudziestu największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych, notowanych na warszawskim parkiecie.

Łączna wartość obrotów akcjami Banku w 2019 r. wyniosła prawie 4,10 mld zł. (vs. 4,96 mld zł w 2018 r.). W 2019 r. zawarto przeszło 500 tys. transakcji na akcjach Alior Banku, w porównaniu z 420 tys. transakcji zawartymi w roku 2018.

Na koniec 2019 r. kurs akcji Banku wynosił 28,68 zł. Na koniec 2019 r. wskaźniki P/E i P/BV dla Alior Banku wynosiły odpowiednio 8,2 oraz 0,55.

Kształtowanie się ceny akcji oraz wolumen obrotów akcjami Banku na GPW w Warszawie S.A. w 2019 r. przedstawia poniższy wykres:

100002000030000400005000060000700008000090000100000102030405060708090Obrót[tys.PLN]ośprawaCenaakcji[PLN]oślewa