Podsumowanie działalności Alior Banku w 2019 roku

Rok 2019 to okres istotnych zmian w profilu działalności Alior Banku („Bank”) i obszarze zarządzania ryzykiem. Zmian, które były konieczne, aby zbudować solidne fundamenty dla dalszego rozwoju w kolejnych latach. Pomimo transformacji, Bank pozyskał 117 tys. klientów detalicznych oraz 32 tys. klientów biznesowych.

+ 117 000

klientów detalicznych

+ 32 000

klientów biznesowych

Rozszerzył swoją ofertę o szereg nowych produktów i usług oraz wypracował skuteczny model przeprowadzania swoich klientów ze świata analogowego do cyfrowego. W duchu innowacji Bank przebudował swoją aplikację mobilną, co docenili klienci, którzy coraz chętniej z niej korzystają (wzrost liczby klientów korzystających z aplikacji o blisko 85% w 2019 r.). Budowanie długofalowych partnerskich relacji oraz satysfakcja klientów ze świadczonych usług niezmiennie pozostają priorytetem w działalności Banku.

W segmencie detalicznym Bank rozbudował pakiet usług dostępnych w ramach Konta Jakże Osobistego. Na koniec 2019 r. klienci indywidualni mogli elastycznie wybierać i zmieniać dodatkowe korzyści spośród 10 oferowanych przez Bank wariantów. Udostępniono preferencyjne warunki płatności w walutach obcych za granicą. Klienci Banku uzyskali możliwość zmiany waluty transakcji w nowej bankowości online i mobilnej.

Wprowadzono nową platformę pożyczkową Cash we współpracy z PZU, dzięki której pracownicy wybranych firm mogą w łatwy sposób zawnioskować o pożyczkę na preferencyjnych warunkach, a spłata miesięcznych rat jest pobierana bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika (kredytobiorcy). Ponadto Bank wprowadził proces kredytowy, w ramach którego ocena zdolności kredytowej została oparta o rozwiązania wynikające z dyrektywy PSD2. Klient korzystając z usługi AIS umożliwia dostęp do historii swojego rachunku prowadzonego przez inny bank, co jest podstawą do wyznaczenia jego zdolności kredytowej.

Segment klienta biznesowego pozostaje kluczowy dla planów strategicznych Banku. Oferta dla klientów biznesowych dopasowywana jest do oczekiwań poszczególnych segmentów firm i wykorzystuje nowoczesne kanały akwizycji klientów oraz obsługi produktów.

Na koniec grudnia 2019 r. liczba otwartych rachunków wyniosła 31 958, czyli o 9 448 więcej w stosunku do końca roku 2018 (22 510 rachunków), co stanowi wzrost o 42% rok do roku. W samym segmencie mikro udział akwizycji klientów on-line w 4 kw. 2019 wzrósł do 40%.

Wprowadzono automatyczny proces otwierania iKonta Biznes i Rachunku 4×4 w nowej Bankowości Elektronicznej oraz dodano usługę rejestrowania Profilu Zaufanego. Udostępniono moduł do zarządzania pakietami: gotówkowym, krajowym, zagranicznym i oszczędnym, dostępnymi w ramach Rachunku 4×4. Dzięki czemu klient może samodzielnie dobierać najlepsze rozwiązania do potrzeb swojego biznesu.

Oferta dla mikro, małych i średnich firm oparta została na zautomatyzowanym procesie kredytowym i decyzji kredytowej w 20 minut dla pięciu form finansowania, a wnioskowanie o finansowanie zostało zintegrowane z otwarciem rachunku bieżącego, zamówieniem karty i uruchomieniem dostępu do bankowości internetowej.

Klientom z segmentu dużych firm Bank udostępnia różne rodzaje finansowania. Alior Bank traktuje każdego klienta indywidualnie i przygotowuje oferty dla konkretnych podmiotów.

Bank rozpoczął wdrażanie podejścia branżowego poprzez wprowadzanie dedykowanych, uproszczonych polityk ryzyka dla wybranych branż oraz przygotowanie narzędzi i materiałów wsparcia dla sieci sprzedaży.

W odpowiedzi na zmiany w otoczeniu zewnętrznym, przyspieszone tempo pojawiania się nowych rozwiązań technologicznych i rosnące oczekiwania klientów względem wprowadzania innowacji, Bank wprowadził technologię blockchain, jako narzędzie służące do uwierzytelniania przekazywanych klientom Banku dokumentów publicznych. Dzięki temu uzyskali oni transparentne rozwiązanie, zgodne z wymogami regulatora, natomiast Alior Bank dokonał znaczącego postępu w ramach cyfryzacji obiegu dokumentów.

W 2019 r. zrealizowano szereg projektów wynikających z wejścia w życie dyrektywy PSD2 oraz ustawy o usługach płatniczych, w związku z czym banki były zobowiązane do udostępnienia środowiska testowego oraz publikacji produkcyjnych interfejsów zapewniających połączenie z usługami dostępu do informacji o rachunku oraz inicjowania płatności.

Bank, w 2019 r. kontynuował inwestycję w PayPo, polski fintech oferujący odroczone płatności za zakupy w Internecie. Ponadto, wspólnie z Bankami PKO BP i BNP Paribas oraz dwoma funduszami venture capital zainwestował w spółkę Autenti – podmiot oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów.

W 2019 r. zawarto 15 umów z fintechami, z czego 8 projektów jest efektem programu akceleracyjnego RBL_START. W 2019 r. do drugiej edycji tego bankowego programu dla startupów zgłosiło się ponad 200 firm z całego świata, spośród których zakwalifikowanych zostało 11 firm odpowiadających na wyzwania biznesowe Banku związane z budowaniem głównej relacji z klientem, zaawansowanej analizy danych oraz zdobycia nowych kanałów do oferowania produktów bankowych.

15 umów

z Fintechami

8 projektów

programu RBL_START

Dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów są jednym z motorów zmian w bankowości. To właśnie za ich sprawą Alior Bank wprowadził w 2019 r. nowy format oddziału, który wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Całkowicie zmienia on sposób kontaktu klienta z placówką bankową dzięki maksymalnej poprawie komfortu oraz funkcjonalności wykorzystywanej przestrzeni.