Segment biznesowy

Informacje ogólne

Alior Bank posiada kompleksową i nowoczesną ofertę dla klientów biznesowych wszystkich segmentów: mikro, małych i średnich oraz podmiotów korporacyjnych. Na koniec 2019 r., Bank obsługiwał ponad 224,6 tys. klientów biznesowych, a łączne zaangażowanie kredytowe osiągnęło 21,3 mld zł.

W celu zwiększenia udziału w rosnącym rynku mikroprzedsiębiorców został powołany nowy Departament Produktów i Usług Mikroprzedsiębiorstw. Jego głównym celem jest wzmocnienie roli Banku w finansowaniu jednoosobowych działalności gospodarczych poprzez zapewnienie adekwatnej i wyspecjalizowanej obsługi, a także dedykowanych produktów. Na dzień 31 grudnia 2019 r., Bank obsługiwał ponad 190 tys. klientów biznesowych micro, a łączne zaangażowanie kredytowe osiągnęło 6,8 mld zł.

W obszarze obsługi klientów z najwyższych segmentów została wypracowana strategia dla firm korporacyjnych obejmująca przekształcenie Regionalnych Centrów Biznesowych na Centra Korporacyjne wyspecjalizowane w obsłudze dużych podmiotów.

W celu poznania opinii przedsiębiorców na temat rozwiązań Alior Banku dla firm i jeszcze lepszego dopasowania oferty do potrzeb przedsiębiorców, Alior Bank powołał Radę Klientów Biznesowych, która jest organem doradczym przy tworzeniu nowych produktów i usług oraz usprawnianiu procesów dla biznesu.

Oferta dla przedsiębiorców i jakość obsługi klienta biznesowego wielokrotnie doceniane były przez niezależnych ekspertów.

Rachunki, rozliczenia i depozyty

Oferta rachunków biznesowych jest dopasowana do oczekiwań poszczególnych segmentów firm i wykorzystuje nowoczesne kanały akwizycji klientów oraz obsługi produktów. Na koniec grudnia 2019 r. liczba otwartych rachunków wyniosła 31 958, czyli o 9 448 więcej w stosunku do końca roku 2018 (22 510 rachunków), co stanowi wzrost o 42 % rok do roku. Alior Bank oferuje obsługę standardową w sieci oddziałów i placówek partnerskich, a klientom z segmentu mikro umożliwia także otwarcie rachunku firmowego przez Internet. Zdalnie klient może potwierdzić swoją tożsamość i zawrzeć umowę.

Przedsiębiorcy z segmentu mikro mogą otworzyć za pośrednictwem kanałów zdalnych następujące rachunki:

 • iKonto Biznes – do właścicieli skierowana jest promocja, w ramach której przedsiębiorcy aktywnie dokonujący transakcji mogą otrzymać nawet 1500 zł premii rocznie za realizowanie codziennych operacji bankowych. Cyklicznie wraz z Partnerami Banku uruchamiane są kolejne akcje promocyjne.
 • Rachunek Partner wraz z którym Alior Bank proponował promocję ,,Cashback dla przedsiębiorców”, która gwarantowała stałą cenę paliwa na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce – tylko 3,90 zł za litr. Maksymalna wysokość zwrotu za zakup paliwa wynosiła 100 zł miesięcznie.
 • Rachunek 4×4 – innowacyjne rozwiązanie, które daje klientom możliwość dopasowania parametrów rachunku do aktualnych potrzeb firmy oraz do rodzaju wykonywanych transakcji. Za prowadzenie rachunku, korzystanie z pierwszej karty debetowej, przelewy do ZUS/US, a także księgowość na portalu zafirmowani.pl Bank nie pobiera opłat. W ramach indywidualnej parametryzacji, klient ma możliwość wyboru spośród 4 pakietów transakcyjnych.

Wyżej wymienione rachunki skierowane są do przedsiębiorców rozliczających się na zasadach uproszczonej księgowości. Ofertę dopełnia Rachunek Wspólnota skierowany do wspólnot mieszkaniowych.

Przedsiębiorcom prowadzącym księgi rachunkowe Alior Bank proponuje rachunki: Biznes Optymalny, Biznes Komfort i Biznes Profil, w ramach których klient dostosowuje rozwiązania do profilu działalności firmy.

Alior Bank proponuje również firmom bogate możliwości lokowania nadwyżek finansowych. Ofertę klasycznych lokat terminowych dostępną w wielu kanałach uzupełnia atrakcyjnie oprocentowany rachunek lokacyjny oraz lokaty automatyczne overnight.

Usługi dodane

Portal internetowy www.zafirmowani.pl dla przedsiębiorców z segmentu mikro firm został wzbogacony o nowe funkcjonalności m.in. moduł komunikacji i wydarzeń, który umożliwia użytkownikom dokonanie rejestracji na webinary i konferencje organizowane przez bank w ramach ,,Akademii zafirmowani.pl” oraz pozyskanie informacji o zbliżających terminach płatności do ZUS czy Urzędu Skarbowego. Ponadto, przedsiębiorcy posiadający rachunek firmowy w Alior Banku, mogę połączyć się z portalem www.zafirmowani.pl bezpośrednio z poziomu bankowości internetowej. Dzięki automatycznemu mechanizmowi parowania historii rachunku z dokumentami księgowymi, klient ma również możliwość sprawdzenia w module księgowym statusu płatności za faktury.

Produkty rozliczeniowe i transakcyjne

Oferta Alior Banku dla firm została rozszerzona o karty wirtualne, które ułatwiają przedsiębiorcom zarządzanie znacznymi wolumenami płatności w Internecie. Nie posiadają one formy plastikowej i funkcjonują wyłącznie w środowisku internetowym w ramach usługi Smart Data, która umożliwia
klientowi samodzielne generowanie jednorazowego numeru karty do każdej transakcji. Takie rozwiązanie zapewnia poufność danych i wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji.

Alior Bank proponuje przedsiębiorcom:

 • wirtualną kartę debetową w PLN,
 • wirtualną kartę kredytową,
 • wirtualną kartę wielowalutową z dostępem do 23 walut bez kosztów przewalutowań.

Dotychczasowa oferta płatności zbliżeniowych dla firm w postaci Apple Pay oraz Google Pay została w 2019 r. uzupełniona o płatności Garmin Pay oraz Fitbit Pay.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów korporacyjnych Alior Bank, oferuje zaawansowane produkty i narzędzia usprawniające zarządzanie środkami finansowymi firmy.

Pakiet produktów i usług bankowości transakcyjnej obejmuje zarządzanie przepływami gotówkowymi, monitorowanie spływu należności i ich bieżącą identyfikację za pośrednictwem systemu bankowości internetowej BusinessPro oraz automatyzację procesów księgowych poprzez BankConnect. Ofertę Banku wyróżnia usługa Automatycznych Wypłat Gotówkowych. Oferowana klientom automatyzacja procesów zarządzania płynnością obejmuje m.in. transfery środków zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne oraz konsolidację pomiędzy rachunkami wewnątrz Banku.

Kredyty dla klientów biznesowych

Alior Bank oferuje szeroką gamę nowoczesnych produktów kredytowych, dzięki którym finansowane są bieżące i inwestycyjne potrzeby klientów biznesowych.

Działalność Banku w segmencie mikro, małych i śred nich przedsiębiorstw opiera się na kompleksowej, w pełni wystandaryzowanej ofercie kredytowej. Realizując strategię „Cyfrowego buntownika”, Bank udostępnił możliwość procesowania finansowania za pośrednictwem nowej aplikacji kredytowej o nazwie Feniks KB.

Działalność Banku w segmencie mikro, małych i śred nich przedsiębiorstw opiera się na kompleksowej, w pełni wystandaryzowanej ofercie kredytowej. Realizując strategię „Cyfrowego buntownika”, Bank udostępnił możliwość procesowania finansowania za pośrednictwem nowej aplikacji kredytowej o nazwie Feniks KB.

W Pakiecie Finansowym Biznes, w ramach jednej decyzji, przedsiębiorca otrzymuje aż pięć form finansowania do wyboru. Przyznana kwota może zostać podzielona na: kredyt nieodnawialny, kredyt w rachunku bieżącym, kartę kredytową, faktoring i leasing. Dzięki takiemu rozwiązaniu, klient może przeznaczyć środki na różne, dowolne potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

W ramach nowej oferty dla firm (mikro, małych i średnich), Bank zwiększył kwotę finansowania do 3 mln zł, skracając jednocześnie czas decyzji kredytowej do 20 minut. Środki są wypłacane na konto firmy w ciągu 24 godzin od podpisania umowy. Oferta została również poszerzona o leasing i faktoring.

W celu rozwinięcia obsługi dużych firm w maju 2019 r. została powołana jednostka odpowiedzialnej za obszar kredytów strukturyzowanych. Klientom z segmentu dużych Alior Bank udostępnia różne rodzaje finansowania. Alior Bank traktuje każdego takiego klienta indywidualnie i przygotowuje oferty dla konkretnych podmiotów. Bank rozpoczął również wdrażanie podejścia branżowego poprzez wprowadzanie dedykowanych uproszczonych polityk ryzyka dla wybranych branż oraz przygotowanie narzędzi i materiałów wsparcia dla sieci sprzedaży. Stały monitoring trendów rynkowych oraz bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami będzie podstawą do rozszerzenia już zdefiniowanego portfolio branż preferowanych.

W parze ze zmianami w obsłudze klienta korporacyjnego, następuje rozwój technologiczny bankowości internetowej Business Pro oraz oferty produktowej.

Produkty Bancassurance

W 2019 r. Alior Bank wprowadził do oferty dobrowolne ubezpieczenie ochronne jako uzupełnienie oferty produktów bankowych dla Klienta Biznesowego. W tym celu nawiązana została współpraca z PZU SA w zakresie oferowania ubezpieczenia nieruchomości (mienia od ognia i innych żywiołów) dla klientów korzystających z kredytu nieodnawialnego zabezpieczonego nieruchomością. Ubezpieczenie jest oferowane w tzw. modelu indywidualnym, w którym Alior Bank występuje jako pośrednik ubezpieczeniowy.

Fundusze unijne i programy pomocowe

Alior Bank od kilku lat stale zwiększa swój udział w programach publicznych, zarówno tych finansowanych ze środków unijnych, jak i krajowych. Pozwala to na rozszerzanie i uatrakcyjnianie oferty dla klientów, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Bardzo dużą część finansowania udzielonego firmom przez Alior Bank stanowią kredyty zabezpieczone przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z wykorzystaniem środków publicznych – krajowych i unijnych. Alior Bank udziela między innymi kredytów z gwarancjami BGK w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (to kontynuacja programu de minimis); z programów COSME i Kreatywna Europa. W przypadku kredytów zabezpieczonych gwarancją klienci zyskują alternatywne sposoby zabezpieczenia planowanego finansowania.

Alior Bank jest jednym z liderów sprzedaży Gwarancji de minimis. Od rozpoczęcia sprzedaży w 2013 r. Bank udzielił 46 tysięcy gwarancji o łącznym wolumenie 10 mld. zł wspierając polską przedsiębiorczość.

Alior Bank jest również liderem sprzedaży gwarancji COSME. Od 2015 r. Bank udzielił ponad 15,5 tysięcy gwarancji COSME na łączną kwotę 3,5 mld zł. W 2019 r. Bank udzielił 1,9 mld zł. kredytów zabezpieczeniowych tym instrumentem.

Blisko 90% nowej sprzedaży kredytów dla klientów segmentu mikro i 50% klientów segmentu małych firm jest zabezpieczone gwarancjami oferowanymi we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W ofercie programów gwarancyjnych Bank udostępnia również gwarancje specjalistyczne, skierowane do przedsiębiorców innowacyjnych, z sektora kreatywnego, sektora rolnoprzetwórczego czy dla klientów z branży telekomunikacyjnej.

Gwarancja Biznesmax

Obecnie najbardziej atrakcyjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu dla firm z sektora MŚP jest gwarancja Biznesmax, dostępna w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Produkt ten jest unikalnym połączeniem gwarancji z dotacją. Gwarancja skierowana jest do przedsiębiorców realizujących inwestycje o potencjale innowacyjnym przynajmniej w skali przedsiębiorstwa jak również dla tych, którzy planują realizację inwestycji proekologicznej np. montaż paneli fotowoltaicznych, termomodernizacja budynku firmy.

Gwarancja Kreatywna Europa

W lipcu 2019 r. Alior Bank jako pierwszy wprowadził do oferty gwarancję Kreatywna Europa (KE) i udzielił pierwszego kredytu z tą gwarancją. Gwarancja jest wsparciem dla klientów z szerokorozumianej branży kreatywnej i kultury, obejmuje m.in. takie sektory jak produkcje audiowizualne (w tym filmy, telewizję, gry wideo i multimedia); radio, sztuki wizualne, muzykę, literaturę, sztuki performatywne, publikacje, tłumaczenia, design i festiwale.

Gwarancja rolna (FGR)

Pod koniec 2019 r. Alior Bank zawarł z BGK umowę na podstawie, której klienci będą mogli starać się o darmowe zabezpieczenie swoich inwestycji. Bank jako jeden z pierwszych udzielił kredytu zabezpieczonego tą gwarancją na rekordową kwotę gwarancji blisko 5 mln zł. Gwarancja rolna (z Funduszu Gwarancji Rolnych) – gwarancja skierowana do sektora rolnego i przetwórców, którzy chcą się rozwijać poprawiając swoją konkurencyjność na tle polskiego i zagranicznego przemysłu.

Kredyty z wykorzystaniem dotacji UE

W szerokiej ofercie Alior Banku, klienci mogą liczyć na wsparcie przy uzyskaniu finansowania z UE w formie promes kredytowych, kredytów pomostowych czy kredytu technologicznego.

Alior Bank w ramach „Pakietu Europejskiego” oferuje kompleksowe wsparcie inwestycji z dotacjami ze środków unijnych dystrybuowanymi przez PARP, NCBiR, Ministerstwo Rozwoju, Urzędy Marszałkowskie. Począwszy od promesy kredytowej do kredytu z dotacją unijną poprzez kredyty pomostowe czyli prefinansujące dotację oraz kredyt na wkład własny czyli na koszty kwalifikowane nie objęte dotacją, kredyt na koszty niekwalifikowane i kredyt na finansowanie podatku VAT. Przy kosztach uzupełniających Bank proponuje klientom gwarancję Biznesmax, wspomaga wydatkowanie przez Polskę środków unijnych z programów perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Programem dotacyjnym cieszącym się bardzo dużą popularnością jest kredyt na innowacje technologiczne, na który Alior Bank ma podpisaną umowę współpracy z BGK od 2015 r. W 2019 r. Bank wystawił promesy kredytowe na łączną kwotę 95 mln zł, kredyty z dotacją unijną w tym kredyty technologiczne zostały udzielone na kwotę 61 mln zł.

Oferta dla firm telekomunikacyjnych

Pożyczka szerokopasmowa to preferencyjne finansowanie adresowane do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych udzielane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC).

Do końca 2019 r. Alior Bank udzielił finansowania w formie pożyczki szerokopasmowej na łączną kwotę 75 mln zł.

Dodatkowo dla tej grupy klientów, Bank oferuje bezpłatne zabezpieczenie kredytu komercyjnego zarówno inwestycyjnego jak i obrotowego w formie gwarancji POPC. Stanowi ona alternatywę dla klientów, którzy nie spełniają warunków do udzielenia pożyczki szerokopasmowej.

Finansowanie Termomodernizacji

Alior Bank ma w swojej ofercie Pożyczkę Termomodernizacyjną To atrakcyjna oferta finansowania modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, kierowana głównie do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego. Pożyczka, współfinansowana ze środków unijnych (pochodzących z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) i środków własnych Alior Banku, jest obecnie oferowana inwestorom z woj. dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego.

W 2019 roku Alior Bank otrzymał również dotację z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na wsparcie finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych co umożliwia m.in. zwrot 90% kosztów dokumentacji, jaką musi pozyskać klient ubiegający się o pożyczkę termomodernizacyjną.

Finansowanie handlu

Alior Bank oferuje klientom biznesowym pełen zakres produktów wspierających potrzeby w obszarze finansowania wymiany handlowej. Oferta jest na bieżąco modyfikowana zgodnie z wymogami rynku i zmianami w przepisach prawnych.

W 2019 r. Alior Bank nadal koncentrował się na automatyzacji procesów w obszarze Finansowania Handlu w zakresie faktoringu niepełnego oraz Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych.

Alior Bank włączył do oferty faktoring niepełny w procesie automatycznym, który pozwala w szybki sposób na poprawę płynności finansowej firmy. Oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie Polski, rozliczają się w złotówkach oraz zakończyli przynajmniej jeden rok obrachunkowy, obejmujący minimum 10 miesięcy działalności. Bank podejmuje decyzję o przyznaniu faktoringu w procesie automatycznym na podstawie oświadczeń klienta.

W zakresie Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych, Bank dokonał centralizacji obsługi oraz umożliwił klientom [Deweloperom] możliwość składania zapytań oraz bieżącą obsługę rachunku poprzez Bankowość Internetową.

We współpracy z BGK, Alior Bank wprowadził do oferty dla firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanie bieżących zobowiązań, zabezpieczonych gwarancją de minimis. Finansowanie ma charakter celowy i jest realizowane na podstawie faktur zakupowych prezentowanych przez klientów.

Bank zmienił również ubezpieczyciela wierzytelności handlowych na firmę Euler Hermes, zapewniając tym samym klientom biznesowym korzystniejsze warunki cenowe i wyższą akceptowalność sublimitów.

Aby upowszechnić wiedzę o zmianach w obszarze prawno-podatkowym, Alior Bank przeprowadził w listopadzie i grudniu 2019 r. cykl spotkań, mających na celu zaprezentowanie klientom istotnych dla nich zmian w otoczeniu prawnym, w szczególności w zakresie ustawy o podatku VAT, w tym zmian dotyczących mechanizmu podzielonej płatności [Split Payment] oraz wprowadzenia białej listy podatników VAT [White List].

Nowe produkty i usługi

 • Automatyczny proces otwierania iKonta Biznes i Rachunku 4×4 w nowej Bankowości Elektronicznej, w ramach którego klient otrzymuje dokumenty na wskazany adres e-mail, a dane firmy są zaciągane bezpośrednio z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Możliwość zarejestrowania w bankowości elektronicznej Profilu Zaufanego oraz podpisywania wniosków administracji publicznej Profilem Zaufanym. Profil Zaufany to wygodne i bezpieczne narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorca może załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej. Z tego rozwiązania skorzystało już ponad 20 tysięcy klientów,
 • Udostępnienie w bankowości elektronicznej modułu do zarządzania pakietami: gotówkowym, krajowym, zagranicznym i oszczędnym, dostępnymi w ramach Rachunku 4×4. Umożliwia on klientowi aktywację lub dezaktywację pakietów i weryfikacje statusu. Dzięki temu rozwiązaniu klient może samodzielnie dobierać najlepsze rozwiązania do potrzeb swojego biznesu,
 • Wprowadzenie oferty dla mikro, małych i średnich firm opartej na zautomatyzowanym procesie kredytowym Feniks KB i jednej decyzji do 20 minut dla pięciu form finansowania: kredytu w rachunku bieżącym, biznes kredytu, karty kredytowej, faktoringu i leasingu. Wnioskowanie o finansowanie zostało zintegrowane z otwarciem rachunku bieżącego, zamówieniem karty i uruchomieniem dostępu do bankowości internetowej,
 • Rozszerzenie oferty o wirtualne karty wielowalutowe z usługą raportową Smart Data oraz możliwością powiązania aż 23 rachunków walutowych bez kosztów przewalutowań. Bank udostępnił też klientom biznesowym płatności Garmin Pay oraz Fitbit Pay, proponując tym samym szerokie spektrum najpopularniejszych rodzajów płatności smartfonami oraz smartwatchami,
 • Powołanie Rady Klientów Biznesowych będącej organem doradczym przy tworzeniu nowych produktów i usług oraz usprawnianiu procesów dla biznesu.