Nowa bankowość internetowa i mobilna

W kwietniu 2019 r. Alior Bank zakończył proces przenoszenia klientów z tzw. starej bankowości internetowej do nowego systemu. Bankowość internetowa i mobilna zostały wzbogacone o szereg funkcji, zarówno sprzedażowych, jak i transakcyjnych i obsługowych.

Realizując proces przenoszenia klientów z oddziałów do świata cyfrowego (tzw. projekt digitalizacja), systemy zostały rozszerzone o szereg funkcji samoobsługowych. Udostępniono możliwość zmiany danych osobowych (w tym zmiany danych dokumentu tożsamości wraz z weryfikacją danych w bazach MSWiA), zarządzania zgodami marketingowymi, złożenia świadczenia FATCA/CRS, a także samodzielnego odblokowania dostępu do Alior Online i Alior Mobile za pośrednictwem strony internetowej. Dodatkowo, aby uprościć kontakt z konsultantami infolinii, wdrożona została możliwość wykonania autoryzowanego połączenia z poziomu aplikacji Alior Mobile. Duża część rozwoju systemów skupiała się na dostosowaniu rozwiązań do wymogów europejskiej Dyrektywy PSD2, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa klienta i wykonywanych przez niego transakcji. W pierwszych dwóch kwartałach roku zmiany te koncentrowały się na realizacji prawnych wymagań w zakresie udostępniania danych rachunków prowadzonych w Alior Banku innym podmiotom (innym TPP) w ramach otwartej bankowości. Trzeci kwartał, natomiast, wprowadził głównie zmiany w zakresie bezpieczeństwa – m.in. dostosowanie do wymogu silnego uwierzytelnienia klientów podczas korzystania z systemów. Udostępnione zostało zatem logowanie dwuskładnikowe, w ramach którego klienci podczas logowania nie tylko podają hasło, ale także potwierdzają dyspozycję przy pomocy kodu SMS lub powiadomienia wysłanego do aplikacji mobilnej. Mobilna autoryzacja została również udostępniona w zakresie autoryzacji płatności i dyspozycji zlecanych w Alior Online.

W obszarze transakcyjności, wprowadzona została możliwość zaprezentowania informacji czy odbiorca przelewu na telefon BLIK posiada aktywną usługę, dodatkowo wprowadzono szereg zmian optymalizacyjnych do obsługi transakcji BLIK. Wszystko to przełożyło się na ponad milion transakcji BLIK zrealizowanych w grudniu 2019 r. W aplikacji Alior Mobile wprowadzona została również możliwość dodania karty do usługi Apple Pay lub Google Pay (odpowiednio dla aplikacji zainstalowanych na urządzeniach z systemem iOS i Android). Zarówno w bankowości internetowej, jak i mobilnej wprowadzona została obsługa polecenia zapłaty zgodnie ze zmienionym sposobem realizacji tych transakcji. Zwiększonej transakcyjność klientów sprzyja również możliwość dodania karty do programu lojalnościowego Mastercard Bezcenne Chwile.

Zrealizowany został również szereg zmian dostosowujących system do wymogów prawnych – w tym zmiany w zakresie obsługi płatności Split Payment, nowy sposób obsługi przelewów podatkowych oraz zmiany w sposobie realizacji przelewów walutowych i zagranicznych.

W zakresie funkcjonalności dedykowanych klientom biznesowym udostępniono: możliwość zarządzania pakietami w ramach Rachunku 4×4, zmiany w sposobie filtrowania i eksportowania historii rachunków, obsługę koszyka przelewów, a także możliwość przejścia z Alior Online do Business Pro bez konieczności dodatkowego logowania.

Funkcje sprzedażowe rozszerzone zostały o:

  • sprzedaż produktów Biura Maklerskiego (w tym m.in. rachunek brokerski i depozytowy i możliwość zawarcia umowy funduszowej),
  • usprawnienia w obsłudze uproszczonych wniosków o pożyczkę gotówkową,
  • obsługę dedykowanych ofert specjalnych w zakresie depozytów,
  • wykorzystanie ofertowych i informacyjnych powiadomień push w aplikacji mobilnej,
  • możliwość założenia rachunku biznesowego przez klienta indywidualnego, który wcześniej nie posiadał z bankiem relacji biznesowej.

W celu zapewnienia najwyższego zadowolenia klientów zarówno w Alior Online, jak i Alior Mobile wprowadzono szereg usprawnień w obsłudze klientów niewidomych i niedowidzących, a także przebudowano pulpit Alior Online.

Rozwój funkcjonalny Alior Online, jak i Alior Mobile przełożył się na istotny wzrost użytkowników – w szczególności aplikacji mobilnej, gdzie wzrost rok do roku sięgał 70%.

Dodatkowo zmiany związane z poprawą użyteczności są pozytywnie odbierane przez użytkowników co przekłada się na stały wzrost ocen aplikacji.

Bankowość internetowa i mobilna dla Klienta Biznesowego

W 2019 r. z sukcesem zmigrowaliśmy prawie 77 tysięcy klientów do bankowości internetowej BusinessPro, gwarantując im jednocześnie możliwość przejścia między kontekstem biznesowym, a indywidualnym bez konieczności przelogowania. W wyniku dynamicznie przeprowadzanych wdrożeń zaadaptowaliśmy system do szeregu wymogów regulatorów:

  • Dyrektywa PSD2 w obszarze Open API i silnego uwierzytelnienia,
  • Split Payment – podzielona płatność VAT – JPK,
  • art. 61b Ordynacji podatkowej – przelewy z tytułu PIT, CIT, VAT na Indywidualne Rachunki Podatkowe i mikrorachunki Urzędów Skarbowych.

W oparciu o uwagi i sugestie klientów z segmentu małych, średnich i dużych firm zmieniliśmy interfejs systemu bankowości internetowej BusinessPro tak, aby w najbardziej użyteczny i intuicyjny sposób odpowiadał na potrzeby użytkowników.