Odpowiedzialność wobec społeczeństwa i otoczenia

Zaangażowanie społeczne

W Grupie nie istnieją formalne procedury czy polityki regulujące kwestie wpływu na otoczenie społeczne, niemniej jednak działanie w myśl społecznej odpowiedzialności biznesu jest dla nas bardzo istotne i kładziemy nacisk na wpieranie inicjatyw społeczeństw lokalnych. Odpowiedzialność społeczna towarzyszy nam praktycznie od samego początku istnienia.

W 2019 roku przekazaliśmy na cele społeczne ponad 300 tyś. zł.

Szczególnym obszarem CSR w Banku jest kultura wyższa, z którą nieodmienne kojarzymy się Klientom od samego początku działalności. W obszarze społecznej odpowiedzialności oznacza to dla nas zobowiązanie do wspierania inicjatyw promujących kulturę oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie dostępności do wartości kulturalnych czy sportowych. Staramy się być blisko wydarzeń ważnych dla Polaków.

Alior Bank jako instytucja kładąca nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu od lat angażuje się w szereg inicjatyw, zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim. Działalność ta ma na celu zarówno pomoc w realizacji poszczególnych projektów, jak i upowszechnianie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju wśród naszych pracowników, Klientów, partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy Banku.

W 2019 roku, w ramach programu wolontariatu pracowniczego pod nazwą „Zaangażowani w pomaganie” zrealizowanych zostało prawie 80 różnego rodzaju wydarzeń i aktywności społecznych, w których zaangażowani zostali pracownicy banku. We wszystkich działaniach wzięło udział co najmniej 780 osób. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że część działań miała charakter otwarty i nie podlegała ewidencjonowaniu w ramach tej liczby – akcją taką były m.in. zbiórki rzeczowe dla potrzebujących czy inicjatywa Podaruj prezent, w ramach której pracownicy przygotowywali paczki świąteczne, w którą zaangażowało się ponad 1300 osób. Szacowana liczba godzin przeznaczonych na działania społeczne wyniosła ok. 3.5 tys., z czego ponad 2 tys. godzin był to czas w ramach pracy a 1,5 tys., prywatny czas naszych pracowników.

W 2019 roku ponad 7% pracowników zaangażowanych było w działania z zakresu wolontariatu (w porównaniu z ponad 1% w 2018 roku). 

W trakcie 2019 roku kontynuowanych było wiele działań zapoczątkowanych jeszcze w poprzednich latach, takich jak:

  • Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu „Bankowość jest OK”, w których wzięło udział ponad 100 osób,
  • Warsztaty przygotowujące naszych pracowników do roli bajkoedukatorów, w realizowanym razem z naszym partnerem strategicznym Fundacją Zaczytani.org projekcie Zaczytanej Akademii, w których wzięło udział 69 osób powiększając do liczby blisko 100 osób grono wolontariuszy Banku zaangażowanych w realizację projektu. Na uwagę zasługuje aktywność pracowników z Rzeszowa, gdzie właśnie z ich inicjatywy zostanie uruchomiony projekt Zaczytanej Akademii w lokalnym szpitalu,
  • Inicjatywa świąteczna „Podaruj prezent”, w ramach której pracownicy odpowiadają na wyrażone w listach potrzeby i marzenia podopiecznych partnerów społecznych, z którymi współpracujemy. W ubiegłoroczną akcję zaangażowało się ponad 1300 osób z całej Polski. Akcja „Podaruj prezent” polegała na przygotowaniu świątecznych prezentów dla ponad 360 beneficjentów, w tym dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych, dzieci z chorobą onkologiczną, osoby z niepełnosprawnością, samotne osoby starsze, osoby w kryzysie bezdomności oraz w bardzo trudnej sytuacji życiowej. W ramach akcji współpracowaliśmy z 19 organizacjami społecznymi, które wybrali i zgłosili nasi pracownicy.

Rok 2019 bogaty był również w nowe aktywności w obszarze społecznym. Bardzo dużą uwagę położyliśmy na budowanie świadomości odpowiedzialności społecznej oraz zaangażowanie w lokalne działania wśród naszych pracowników. W ramach programu rozwoju kompetencji pracowników sieci sprzedaży zrealizowaliśmy projekt „Rozwojovo nakręceni – zaangażowani w pomaganie”, do którego zaprosiliśmy 110 pracowników z wszystkich regionów sprzedaży. Osoby te wzięły udział w warsztacie edukacyjnym poświęconym Celom Zrównoważonego Rozwoju, a następnie samodzielnie przygotowały i zrealizowały lokalne projekty społeczne. To oni podejmowali decyzję o wyborze beneficjenta, na rzecz którego zrealizowane zostanie działanie, partnera społecznego wybranego do współpracy, celu działania oraz sposobie jego realizacji. W ten sposób powstało i zostało zrealizowanych 15 projektów, których celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z ośrodków opiekuńczo – wychowawczych, osób z niepełnosprawnością, osób starszych, osób w trudnej sytuacji życiowej a także projekty skierowane na działania w zakresie promowania aktywności sportowej i zdrowego trybu życia, projekty na rzecz środowiska i zwierząt. Zadaniem uczestników projektu było również promowanie zaangażowania społecznego wśród pozostałych pracowników regionów oraz swoich bliskich, czyli przyjęcie roli ambasadora. Tym samym w realizację działań zaangażowało się blisko 200 pracowników.

Rozwojovo nakręceni – zaangażowani w pomaganie

Program powstał dla najlepszych pracowników sieci sprzedaży w celu podnoszenia nie tylko kompetencji biznesowych, ale również budowania świadomości czym jest odpowiedzialność społeczna. Pracownicy stali się ambasadorami wolontariatu pracowniczego we własnych regionach.

Jako partnerzy strategiczni Fundacji Zaczytani.org, włączyliśmy się w realizowaną przez partnera akcję „Wielka Zbiórka Książek”. Zbiórka została przeprowadzona nie tylko wśród pracowników Banku, ale również wzięło w niej udział prawie 100 oddziałów, które pełniły funkcję otwartych punktów zbiórki, do których każda osoba mogła przynieść książki przeznaczone na cel akcji. W ten sposób przez nasze ręce przeszło około 36 000 książek, które następnie zostały przekazane do naszego partnera Fundacji Zaczytani.org. Wolontariusze banku, będący również bajkoedukatorami wzięli udział w Festiwalu Języka Polskiego, którego mecenasem jest Alior Banku i w ramach którego prowadzili zajęcia bajkoedukacji dla najmłodszych uczestników festiwalu, a także zajęcia edukacyjne dla ich rodziców. Zajęcia dla najmłodszych trwały przez 6 dni po 1 h, a dla dorosłych przez 5 dni po 1 h.

Bardzo ważnym działaniem społecznym, o którym należy wspomnieć, zrealizowanym z udziałem wolontariuszy Banku był pierwszy w Polsce Ideathon społeczny „Chcieć to MOC” – wydarzenie zostało zorganizowane przez 9 firm zrzeszonych w inicjatywie Human Explorers. Celem wydarzenia było wypracowanie nowych rozwiązań służących poprawie sytuacji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Partnerem społecznym wydarzenia była Fundacja Integracja.

Ideathon „Chcieć to MOC”

25h pracy, ponad 100 uczestników, 9 różnych firm, 12 kreatywnych rozwiązań, by poprawić sytuację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Pierwsze w Polsce wydarzenie zorganizowane przez 9 firm zrzeszonych w inicjatywie Human Explorers – Ideathon społeczny. Celem wydarzenia było wypracowanie nowych rozwiązań służących poprawie sytuacji zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Partnerem społecznym wydarzenia była Fundacja Integracja. Nasze współdziałanie miało pokazać światu nową formę zaangażowania społecznego – kompetencyjne i twórcze wsparcie partnera społecznego w realizowaniu jego działalności społecznej.

W 2019 roku zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania działaniami społecznymi jako narzędziem do budowania zespołowości wśród pracowników banku. Z inicjatywy poszczególnych jednostek zrealizowane zostały projekty remontowe miejsc aktywności lokalnej seniorów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, rewitalizacje terenów zielonych placówek zdrowotnych oraz akcje promujące zdrowy i aktywny tryb życia.

W ramach projektów „Zrób to sam” wspieraliśmy rozwój kompetencji twórczych wśród pracowników poprzez organizację działań, w ramach których samodzielnie wykonywali przedmioty przeznaczone na cel społeczny jak np. tworzenie kartek świątecznych dla samotnych seniorów a także warsztaty florystyczne wraz z seniorami, przygotowanie drapaków dla kotów przebywających w schroniskach, maskotek dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych jak również tworzenie dekoracji świątecznych przeznaczonych na kiermasz dobroczynny, który odbył się w grudniu 2019 roku.

Niezmiernie cieszy nas rosnące zainteresowanie działaniami społecznymi wśród pracowników Banku. Na wolontariat pracowniczy patrzymy zarówno jako sposób brania odpowiedzialności społecznej, ale także jak na konkretne narzędzie służące rozwojowi kompetencji naszych pracowników. Promujemy i wspieramy zdecydowaną większość inicjatyw podejmowanych przez naszych pracowników. Widzimy w tym realizację jednej z wartości naszej firmy, którą jest zespołowe działanie.

Inne działania sponsoringowe

W roku 2019 Alior Bank, po raz czwarty z rzędu, został ogólnopolskim partnerem XII Orszaku Trzech Króli.

Bank kolejny raz objął także mecenat nad V edycją festiwalu „Stolica Języka Polskiego” w Szczebrzeszynie, która odbyła się w sierpniu. Wydarzenie osiągnęło rangę jednego z najważniejszych festiwali literackich w Polsce.

W październiku 2019 r. w Krakowie odbyło się V Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2019, którego Alior Bank był partnerem. Wydarzenie wpisuje się w kilka strategicznych dla Alior Banku obszarów – innowacyjność i bezpieczeństwo. Jest to już trzeci z rzędu sponsoring tego wydarzenia przez Alior Bank.

Bank sponsorował także zawody sportowe w ramach działań Private Banking. Kontynuowaliśmy działania z 2018 roku obejmując partnerstwem turnieje golfowe organizowane przez PGA Polska (Stowarzyszenie Instruktorów Golfa). Uczestnikami turniejów są osoby zamożne kwalifikujące się do segmentu Private Banking – top managerowie, biznesmeni i celebryci.

W 2019 r. Alior Bank, w ramach dalszej współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, wspierał Reprezentację Polski w Piłce Nożnej jako jej oficjalny partner.

Kolejny raz Alior Bank sponsorował Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotty. Na Festiwal złożyło się 6 koncertów, m.in.: John Fogerty, Foreigner, Thirty Seconds to Mars czy The Australian Pink Floyd Show. Festiwal co roku przyciąga rzesza fanów z całej Polski.

We wrześniu 2019 roku Alior Bank wsparł także Bieg Przemyska Piątka dla Hospicjum – lokalne wydarzenie, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem w regionie.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości polskich firm

W Alior Banku cenimy każdego przedsiębiorcę i zdajemy sobie doskonale sprawę z roli, jaką w polskiej gospodarce odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa.

Znamy największe problemy i bolączki firm i wiemy, że do głównych utrudnień zalicza się najczęściej brak środków finansowych. Dotyczy to w szczególności nowo tworzonych firm oraz przedsiębiorstw realizujących innowacyjne przedsięwzięcia polegające m.in. na wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych.

Z uwagą przyjęliśmy rządowy program „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020”, w którym wśród działań do podjęcia w najbliższych latach wskazano wspieranie dostępu MŚP do kapitału. Z dumą możemy podkreślić, że Alior Bank aktywnie uczestniczy w programach rządowych wspierających rozwój MŚP.

ZAFIRMOWANI.PL

W 2019 roku internetowy portal Alior Banku dla mikroprzedsiębiorców rozwinęliśmy ofertę usług komplementarnych wykraczających poza usługi bankowe na platformie zafirmowani.pl. Użytkownikom portalu udostępniono ankietę przedsiębiorcy, która ułatwia przedsiębiorcom wybór formy prowadzonej działalności gospodarczej. Nowi użytkownicy mogą również zawnioskować o rachunek firmowy i terminal płatniczy już na etapie procesu rejestracji na portalu. Przedsiębiorcy korzystający z aplikacji księgowej online mogą też skorzystać z windykacji online oraz usługi mikrofaktoringu. Użytkownicy portalu mieli również możliwość uczestnictwa w webinariach i konferencjach stacjonarnych organizowanych na terenie całego kraju. Spotkania były prowadzone przez znanych ekspertów z różnych dziedzin związanych z działalnością gospodarczą. Co więcej, użytkownicy www.zafirmowani.pl posiadający rachunek firmowy w Alior Banku, mogę połączyć się z portalem bezpośrednio z poziomu bankowości internetowej (bez dodatkowego logowania). Dzięki automatycznemu mechanizmowi parowania historii rachunku z dokumentami księgowymi, Klient ma również możliwość sprawdzenia w module księgowym statusu płatności za faktury.

Wsparcie polskiej przedsiębiorczości w uzyskaniu finansowania

Alior Bank od kilku lat stale zwiększa swój udział w programach publicznych, zarówno tych finansowanych ze środków unijnych, jak i krajowych. Pozwala to na rozszerzanie i uatrakcyjnianie oferty dla Klientów, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Bardzo dużą część finansowania udzielonego firmom przez Alior Bank stanowią kredyty zabezpieczone przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z wykorzystaniem środków publicznych – krajowych i unijnych. Alior Bank udziela między innymi kredytów z gwarancjami BGK w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego (to kontynuacja programu de minimis); z programów COSME i Kreatywna Europa. W przypadku kredytów zabezpieczonych gwarancją klienci zyskują alternatywne sposoby zabezpieczenia planowanego finansowania i często nie muszą przedstawiać zabezpieczeń w postaci hipoteki lub środków trwałych – znaczną część ryzyka przejmuje gwarant (np. BGK).

Alior Bank jest jednym z liderów sprzedaży Gwarancji de minimis. Od rozpoczęcia sprzedaży w 2013 roku Bank udzielił 46 tysięcy gwarancji o łącznym wolumenie 9,8 mld zł wspierając polską przedsiębiorczość.

Alior Bank jest również liderem sprzedaży gwarancji COSME. Od 2015 roku Bank udzielił ponad 15,5 tysięcy gwarancji COSME na łączną kwotę 3,5 mld zł. W 2019 roku Bank udzielił 1,9 mld zł kredytów zabezpieczeniowych tym instrumentem.

Blisko 90% nowej sprzedaży kredytów dla Klientów segmentu mikro i 50% Klientów segmentu małych firm jest zabezpieczone gwarancjami oferowanymi we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ofercie programów gwarancyjnych Bank udostępnia również gwarancje specjalistyczne, skierowane do przedsiębiorców innowacyjnych, z sektora kreatywnego, sektora rolno-przetwórczego czy dla Klientów z branży telekomunikacyjnej.

Gwarancja Biznesmax

Obecnie najbardziej atrakcyjnym zabezpieczeniem spłaty kredytu dla firm z sektora MŚP jest gwarancja Biznesmax, dostępna w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Produkt ten jest unikalnym połączeniem gwarancji z dotacją. Gwarancja jest bezpłatna przez cały okres kredytowania, który może wynieść nawet 20 lat, zabezpiecza aż do 80% kwoty kredytu (do równowartości 2,5 euro), korzyść z zabezpieczenia spłaty kredytu Alior Bank przenosi na Klienta w postaci niższej marży w porównaniu z takim samym kredytem bez gwarancji Biznesmax. Dodatkowo po prawidłowym zrealizowaniu inwestycji Klient może ubiegać się o dopłatę w formie zwrotu części lub nawet całości odsetek zapłaconych przez pierwsze 3 lata spłaty kredytu. Gwarancja skierowana jest do przedsiębiorców realizujących inwestycje o potencjale innowacyjnym przynajmniej w skali przedsiębiorstwa jak również dla tych, którzy planują realizację inwestycji proekologicznej np. montaż paneli fotowoltaicznych, termomodernizacja budynku firmy. Alior Bank jako pierwszy bank w Polsce udzielił w 2017 roku pierwszego kredytu z tą gwarancją, a w 2019 roku również jako pierwszy bank w Polsce wypłacił pierwszą dopłatę dla swojego Klienta, który skorzystał z tej gwarancji.

W lipcu 2019 roku Alior Bank jako pierwszy wprowadził do oferty gwarancję Kreatywna Europa (KE) w ramach podpisanej z BGK umowy z regwarancją EFI. Gwarancja jest wsparciem dla Klientów z szerokorozumianej branży kreatywnej i kultury, obejmuje m.in. takie sektory jak produkcje audiowizualne (w tym filmy, telewizję, gry wideo i multimedia); radio, sztuki wizualne, muzykę, literaturę, sztuki performatywne, publikacje, tłumaczenia, design, festiwale. Branża ta ze względu na specyfikę wytwarzanych przez siebie niematerialnych wartości oraz brak nieruchomości lub maszyn, które mogłyby stanowić zabezpieczenie kredytu napotykała problem z uzyskaniem kredytu w banku. Gwarancja KE wypełniła lukę w tym zakresie. Dwóch pierwszych Klientów z tej branży dzięki ofercie Alior Banku skorzystało z tego zabezpieczenia w 2019 roku.

Gwarancja Kreatywna Europa tak jak pozostałe gwarancje spłaty kredytu umożliwia obniżenie Klientowi marży kredytowej i zabezpieczenie aż do 80% kwoty kredytu (maksymalnie 8,4 mln zł). Przeznaczona jest do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych oraz do kredytów inwestycyjnych.

Gwarancja FGR

Pod koniec 2019 roku Alior Bank zawarł z BGK umowę na podstawie, której klienci będą mogli starać się o darmowe zabezpieczenie swoich inwestycji. Bank jako jeden z pierwszych udzielił kredytu zabezpieczonego tą gwarancją na rekordową kwotę gwarancji blisko 5 mln zł. Gwarancja rolna (z Funduszu Gwarancji Rolnych) – gwarancja skierowana do sektora rolnego i przetwórców, którzy chcą się rozwijać poprawiając swoją konwencyjność na tle polskiego i zagranicznego przemysłu.

Gwarancja dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

W szerokiej ofercie Alior Banku, Klienci mogą liczyć na wsparcie przy uzyskaniu finansowania z UE w formie promes kredytowych, kredytów pomostowych czy kredytu technologicznego.

Alior Bank w ramach „Pakietu Europejskiego” oferuje kompleksowe wsparcie inwestycji z dotacjami ze środków unijnych dystrybuowanymi przez PARP, NCBiR, Ministerstwo Rozwoju, Urzędy marszałkowskie. Począwszy od promesy kredytowej do kredytu z dotacją unijną poprzez kredyty pomostowe, czyli prefinansujące dotację oraz kredyt na wkład własny, czyli na koszty kwalifikowane nie objęte dotacją, kredyt na koszty niekwalifikowane i kredyt na finansowanie podatku VAT. Przy kosztach uzupełniających Bank oferuje i zachęca Klientów do skorzystania z gwarancji Biznesmax, która ze względu na bezpłatny charakter oraz obniżenie marży kredytowej i możliwość uzyskania zwrotu odsetek za pierwsze 3 lata spłaty jest bardzo korzystna finansowo dla Klienta i wspomaga wydatkowanie przez Polskę środków unijnych z programów perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Programem dotacyjnym cieszącym się bardzo dużą popularnością jest kredyt na innowacje technologiczne, na który Alior Bank ma podpisaną umowę współpracy z BGK od 2015 roku. Klient wdrażający własne lub nabyte wyniki prac badawczo rozwojowych może otrzymać bezzwrotną premię technologiczną w wysokości do 6 mln zł stanowiącą do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej.

W 2019 r bank wystawił promesy kredytowe na łączną kwotę 95 mln zł, kredyty z dotacją unijną w tym kredyty technologiczne zostały udzielone na kwotę 61 mln zł.

Od 2017 roku Alior Bank jest również Pośrednikiem Finansowym, który dystrybuuje środki publiczne w formie instrumentów zwrotnych. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców telekomunikacyjnych zarejestrowanych w rejestrze Urzędu Komunikacji Elektronicznej (pożyczka szerokopasmowa) oraz do Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego i Jednostek Samorządów Terytorialnych (pożyczka termomodernizacyjna).

Oferta dla firm telekomunikacyjnych

Pożyczka szerokopasmowa to preferencyjne finansowanie adresowane do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych udzielane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC). Alior Bank oferuje dwa rodzaje Pożyczki Szerokopasmowej: inwestycyjną i płynnościową. Pożyczką inwestycyjną mogą być finansowane projekty dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci światłowodowych, zapewniające dostęp do szybkiego Internetu, tj. o parametrach co najmniej 30 Mb/s. Pożyczka płynnościowa ma charakter inwestycyjno-obrotowy.

Do końca 2019 roku Alior udzielił finansowania w formie pożyczki szerokopasmowej na łączną kwotę 75 mln zł. Wśród Klientów, którzy otrzymali finansowanie w tej formie znajdują się mikro i małe firmy z całego kraju.

Dodatkowo dla tej grupy Klientów, Bank oferuje bezpłatne zabezpieczenie kredytu komercyjnego zarówno inwestycyjnego jak i obrotowego w formie gwarancji POPC. Stanowi ona alternatywę dla Klientów, którzy nie spełniają warunków do udzielenia pożyczki szerokopasmowej.

Finansowanie Termomodernizacji

Od ponad dwóch lat Alior Bank ma w swojej ofercie Pożyczkę Termomodernizacyjną To atrakcyjna oferta finansowania modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, kierowana głównie do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego. Pożyczka, współfinansowana ze środków unijnych (pochodzących z regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020) i środków własnych Alior Banku, jest obecnie oferowana inwestorom z woj. dolnośląskiego, łódzkiego i podlaskiego.

W 2019 roku Alior Bank otrzymał również dotację z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, na wsparcie finansowania termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych co umożliwia m.in. zwrot 90% kosztów dokumentacji, jaką musi pozyskać Klient ubiegający się o pożyczkę termomodernizacyjną.

Dzięki bardzo atrakcyjnym warunkom finansowania zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych częściej realizują tego typu inwestycje, co przekłada się na zwiększenie efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawę jakości otaczającego środowiska.

Do końca 2019 roku z oferty skorzystało ponad 20 podmiotów, wśród których znalazły się zarówno wspólnoty mieszkaniowe jak i spółdzielnie mieszkaniowe.

Dotarcie z ofertą instrumentów zwrotnych do Klientów poszukujących preferencyjnych form finansowania, możliwe było dzięki współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami branżowymi zrzeszającymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych (m.in. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Stowarzyszenie E-Południe) oraz Zarządców Nieruchomości, Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych i TBSy (m.in. Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Zrzeszenie Audytorów Energetycznych, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości).

Zarządzanie wpływem na środowisko

Alior Bank bezpośrednio nie oddziałuje negatywnie w znaczący sposób na środowisko naturalne, jednak brak formalnej polityki proekologicznej nie wyklucza, że w swojej filozofii Bank szczególną uwagę zwraca na kwestie środowiskowe. Konsekwentnie z roku na rok zmniejszamy zużycie mediów, co w wydatny sposób przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

W Banku konsekwentnie realizowana jest m.in. idea „banku bez papieru” co z roku na rok pozwala na ograniczanie jego zużycia. W Alior Banku korzystamy z kranówki, co znacznie przyczynia się do ograniczania generowania odpadów w postaci plastikowych butelek.

Bank w ubiegłym roku rozpoczął proces modernizacji siedzi oddziałów, gdzie do modernizacji przestrzeni wykorzystujemy materiały ekologiczne takie jak np. filc, który oprócz naturalnych włókien zawiera także te pochodzące z przetworzonego plastiku. Materiały użyte w produkcji części mebli pochodzą z przetworzonych kubeczków po jogurtach, z których wykonane są blaty w stanowiskach bankierskich. Do oświetlenia wszystkich pomieszczeń w rewitalizowanych oddziałach użyliśmy oprawy ze źródłami LED, które charakteryzują się wysoką energooszczędnością i niskim zapotrzebowaniem na prąd. Wraz z nowym oświetleniem zainstalowane są czujniki mierzące ilość światła dziennego, których zadaniem będzie ciągłe dostosowywanie mocy świecenia opraw do wymaganych przepisami norm. Takie rozwiązanie będzie miało bezpośrednie przełożenie na ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Zużycie materiałów i surowców w Grupie Alior Banku S.A.

Papier [tony] 174
Energia cieplna [GJ] 97711
Energia elektryczna [MWh] 18430
Olej opałowy [tony] 41
Benzyna [tony] 229
Olej napędowy (diesel) [tony] 775
Gaz ziemny [m3] 104681
Woda [m3] 27863

Dane środowiskowe za 2019 rok zostały zaprezentowane wyłącznie za Bank z uwagi na ograniczoną dostępność tych danych w pozostałych spółkach z Grupy i jednocześnie ich niewielką istotność.

Nowe oblicze oddziału

W 2019 roku otwarty został oddziału Banku przy al. Jana Pawła II w Warszawie w zupełnie nowej odsłonie. Jednym z głównych założeń oddziału jest usprawnienie działań. Wydzielenie stref i dobór odpowiednich rozwiązań pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie obsługi do potrzeb Klienta.

Pierwsza strefa, czyli strefa obsługi, obejmuje m.in. przytulną przestrzeń powitalną, gdzie na Klientów czeka kawa i herbata z upraw ekologicznych oraz filtrowana woda. Obok znajdują się stanowiska obsługowe, wyposażone w narzędzia niezbędne do wykonania wszystkich operacji. Wydzielone zarówno wizualnie, jak i akustycznie dają poczucie komfortu i zapewniają potrzebną w banku dyskrecję.

Z kolei w strefie digital Klient z pomocą bankiera może wypróbować bankowość internetową i aplikację mobilną, po raz pierwszy się zalogować i sprawdzić działanie tych rozwiązań. Tuż obok Klienci mogą zobaczyć drugie, pozabiznesowe oblicze Banku, który angażuje się w pomoc charytatywną i wspiera kulturę i sztukę oraz sport. W tej sekcji Bank prezentuje swoje działania społeczne. Bankier wesprze Klienta także podczas korzystania z bankomatu i wpłatomatu, który został umieszczony przy wejściu do oddziału. Kolejna strefa to sale spotkań, gdzie można umówić się z bankierem na indywidualną rozmowę. Wydzielone akustycznie pomieszczenia mają służyć spotkaniom z Klientami, gdy rozmowa wymaga więcej poufności i prywatności. Szklane ściany gabinetu przesłonięte są grafiką uniemożliwiającą identyfikację przebywających w nim osób. Pomieszczenia te, podobnie jak stanowiska obsługowe, są wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty.

Trzecia strefa to miejsce pracy bankierów, niedostępne już dla Klientów. Jest ono wyposażone w ekran, na którym bankierzy mogą sprawdzać m.in godziny rezerwacji poszczególnych sal spotkań. Ponadto, w oddziale został wydzielony pokój do rozmów telefonicznych ze specjalnymi stanowiskami z akustycznego filcu. Dzięki temu bankierzy mogą w ciszy i komforcie rozmawiać z Klientami.

W oddziale zostały wykorzystane materiały i produkty lokalnych dostawców. W dużej mierze są to surowce z recyklingu. Przykładem mogą być blaty wyprodukowane z przetworzonych kubków po jogurtach, tapicerki oraz sufity z materiału po recyklingu butelek PET. Ponadto część wyposażenia została wytworzona z drewna z roślin szybkorosnących.

Oddział został zaplanowany tak, by ograniczać zużycie zasobów. W przestrzeni zwiększono dostęp do światła dziennego, a zamontowane światła LED dopasowują się pod kątem natężenia światła i koloru do pory dnia. W oddziale można napić się filtrowanej kranówki – zarówno gazowanej, jak i niegazowanej. Kawa i herbata serwowane w oddziale pochodzą z ekologicznych upraw, a akcesoria do serwowania napojów są w 100 proc. biodegradowalne.

Do końca roku bank planuje stworzyć sieć
30 tego typu punktów w całej Polsce.