Podstawowe dane strukturalne i finansowe polskiego sektora bankowego w 2019 r.

Rok 2019 w bankowości można zaliczyć do udanych, ale i wymagających okresów. Popyt na kredyt pozostawał stabilny i zbliżony do tempa wzrostu nominalnego PKB. Przyrostowi kredytów w dalszym ciągu sprzyjały wysoki wzrost gospodarczy, korzystna sytuacja na rynku pracy, niskie stopy procentowe oraz nadwyżki kapitałowe banków. Po stronie konsumentów warto zwrócić uwagę na dobrą kondycję finansów gospodarstw domowych w związku ze świadczeniami socjalnymi, obniżkami podatków i rosnącymi płacami przekładającymi się jednocześnie na wyższą zdolność kredytową, co napędzało wzrost zainteresowania zarówno kredytami konsumpcyjnymi, jak i mieszkaniowymi. Po stronie przedsiębiorstw popyt pozostawał stabilny, choć w końcówce roku nieco osłabł w ślad za coraz bardziej zaawansowaną fazą cyklu gospodarczego, który w 2019 wszedł w okres spowolnienia wzrostu. Niemniej druga połowa roku zainicjowała szereg nowych ryzyk w sektorze, w tym przede wszystkim orzecznictwo TSUE ws. kredytów walutowych i zwrotów prowizji.