Prognozy finansowe

Alior Bank S.A. nie publikował prognoz dotyczących wyników finansowych.

Zaczytane

Biblioteki

W ciągu kilku lat swojej działalności fundacja stworzyła ponad 1000 Zaczytanych Bibliotek, które umieszczane są m.in. w szpitalach, domach dziecka i świetlicach. Dzięki wsparciu Alior Banku w samym 2019 roku powstało 288 nowych Bibliotek. Dzięki nim pacjenci mogą przyjemniej spędzać swój pobyt w szpitalach, a jak wskazują badania bajki pomagają w redukcji lęku i strachu, a także w szybszym powrocie do zdrowia. Celem Bibliotek jest także promocja czytelnictwa – każda książka jest zabierana przez czytelnika do domu i nie musi być zwracana do biblioteki.

Zaczytane

Biblioteki

Biblioteki są na bieżąco uzupełniane przez wolontariuszy Fundacji. Zawierają zarówno książki dla dzieci jak i dla dorosłych. W listopadzie w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci powstała też Tysięczna Zaczytana Biblioteka pod patronatem Alior Banku – towarzyszył temu happening z ambasadorami Fundacji i wolontariuszami Alior Banku. W 2019 roku Fundacja stworzyła 288 nowych Zaczytanych Bibliotek. 10 z nich powstało pod bezpośrednim patronatem Alior Banku – z bibliotek Alior Banku skorzystało w sumie 25 200 bezpośrednich beneficjentów.

WIĘCEJ