Istotne zdarzenia po dacie bilansowej

Zmiany w składzie Zarządu Banku

17 stycznia 2020 r. Pan Mateusz Poznański – Wiceprezes Zarządu Banku, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Alior Bank S.A. ze skutkiem na dzień 29 lutego 2020 r.

Rozszerzenie zezwolenia na stosowanie przez Bank metody AMA

30 stycznia 2020 r. Bank otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na zdjęcie dolnego ograniczenia w zakresie stosowania metody zaawansowanej (AMA) w obszarze ryzyka operacyjnego.

Stanowisko KNF potwierdza wypełnienie przez Bank wszystkich wymagań wynikających z rozporządzenia CRR w obszarach wskazanych w decyzji KNF w zakresie metody AMA z dnia 14 lutego 2019 r.

Zaczytane

Ławki

Zaczytane Ławki to meble miejskie w kształcie otwartych książek, które wzbudzają zainteresowanie czytelnictwem, inspirują i uczą. Każda ławka wyposażona jest w kod QR, który umożliwia bezpłatne pobranie książki w formie elektronicznej. Ławki jeżdżą po Polsce tworząc wystawy Zaczytanych Ławek – wystawom z kolei towarzyszą eventy czytelnicze z udziałem ambasadorów Fundacji (aktorzy, muzycy, artyści).

Zaczytane

Ławki

W 2019 roku powstało 12 nowych Zaczytanych Ławek, w tym 3 były sponsorowane przez Alior Bank – 3 ławki Alior Banku miały łącznie 13,5 mln odbiorców.

WIĘCEJ