Grupa Kapitałowa Alior Banku S.A. oraz Alior Bank S.A.

Kim jesteśmy

Alior Bank jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się banków w Polsce. To pierwszy startup’owy bank, który od samego początku swojej działalności stawia na innowacje i wyznacza trendy w bankowości internetowej na rodzimym rynku.

To lider nowoczesnej bankowości, opartej na pionierskich rozwiązaniach technologicznych. Wykorzystuje blockchain, otwartą bankowość, sztuczną inteligencję i biometrię. Odważnie i zawsze z powodzeniem wprowadza swoje innowacyjne pomysły. To Alior Bank jako pierwszy bank w Polsce stworzył w pełni internetowy kantor walutowy. Alior Bank jest również odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w kraju wideo weryfikacji przy zakładaniu rachunków osobistych.

Kluczowe liczby – pozycja Alior Banku wśród największych banków w kraju

6%

udziału w rynku

#6

liczba klientów (ponad 4 mln)

#4

sieć dystrybucji (832 placówki)

Top 3

rozpoznawalność marki

#5

zatrudnienie (ponad 7600 osób)

#9

zysk netto

#8

suma bilansowa (76 mld zł)

20

nagród w 2019 roku

Działalność Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. rozciąga się na kilka różnych, aczkolwiek powiązanych ze sobą segmentów. Jest to ściśle związane z działalnością spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Poza działalnością bankową, działalność Grupy obejmuje m.in.: działalność leasingową, pośrednictwa ubezpieczeniowego, asset management, wyszukiwanie i pozyskiwanie partnerów zewnętrznych do współpracy w oferowaniu usług poza bankowych, działalność usługową w zakresie technologii online.

Podstawowa działalność Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Prowadzimy także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe, aranżację emisji obligacji korporacyjnych oraz świadczymy inne usługi finansowe.

W najbliższych latach planujemy znaczny wzrost sprzedaży za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Swoje produkty i usługi bankowe oferujemy poprzez sieć placówek własnych, partnerskich i pośredników finansowych oraz kanały dystrybucji oparte na platformie informatycznej obejmującej: bankowość online, bankowość mobilną oraz centra obsługi telefonicznej. Wsparciem sieci dystrybucji są punkty obsługi, w których oferowane są nasze produkty pod marką: T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank.

Produkty i usługi Alior Banku

KlienciindywidualniKredyty i depozytyProdukty maklerskieWymiana walutFundusze inwestycyjneUsługi transakcyjneKonta osobiste

Alior Bank jest spółką publiczną. Od grudnia 2012 roku nasze akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie –  Przeprowadzona wówczas pierwsza oferta publiczna (IPO) o wartości 2,1 mld zł była największą ofertą prywatnej spółki w historii GPW. Od 2014 roku akcje Alior Bank wchodzą w skład indeksu WIG20. Naszymi akcjonariuszami są krajowi i międzynarodowi inwestorzy.

Główną siedzibą Alior Banku jest Warszawa. Naszą działalność prowadzimy jednak w całej Polsce. Na koniec grudnia 2019 roku Alior Bank dysponował 820 placówkami (197 oddziałami tradycyjnymi, 7 oddziałami Private Banking, 8 Centrami Korporacyjnymi oraz 608 placówkami partnerskimi).

Alior Bank S.A. we współpracy z firmą Telekom Romania, będącą częścią grupy Deutsche Telekom, od października 2017 roku rozpoczął działalność komercyjną na rynku rumuńskim. W chwili obecnej współpraca Alior Banku i Telekom Romania to jedyna kooperacja tak dużych i znaczących podmiotów z branży finansowej i telekomunikacyjnej na rynku rumuńskim. Marka – Telekom Banking – staje się coraz bardziej rozpoznawalna i kojarzona przez Klientów, jako nowoczesny bank nastawiony na oferowanie innowacyjnych produktów i usług. Wiele procesów już dziś nie wymaga wizyty Klienta w placówce (podpisanie umowy, otwarcie ROR), co jest bardzo dobrze przyjęte przez rynek. Synergia, która została osiągnięta pomiędzy firmami umożliwia dotarcie do szerokiej grupy Klientów w placówkach Telekomu (POS) oraz sieci własnych placówek (SIS), a także przez bardzo dobrze oceniane aplikacje mobilną i internetową. Oddział angażuje się również w działania organizacji pozarządowych. W grudniu 2019 r. został zorganizowany Jarmark Bożonarodzeniowy, z którego zgromadzone środki finansowe wsparły działalność organizacji NGO „Ana and Children” której misją jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych.

Nasza strategia biznesowa

Od 2017 roku realizujemy Strategię „Cyfrowego buntownika”, której nadrzędnym celem biznesowym jest utrzymanie pozycji lidera innowacyjności w Polsce oraz znalezienie się wśród najbardziej innowacyjnych banków w Europie. Dbając o komfort i wygodę Klientów rozwijamy nasze elastyczne produkty oraz cyfryzujemy i upraszczamy procesy zarówno w segmencie Klienta indywidualnego, jak i biznesowego. W 2019 roku zrealizowaliśmy szereg projektów przybliżających nas do realizacji naszych założeń.

Realizacja Strategii „Cyfrowy buntownik” w 2019 roku

W 2019 r. Alior Bank kontynuował realizację Strategii „Cyfrowy buntownik” na lata 2017-2020, adaptując ją do zmieniającego się otoczenia i złożonych potrzeb Klientów. Mapa projektów skoncentrowana była na realizacji projektów w ramach sześciu kluczowych strumieni:

 • Bankowość detaliczna,
 • Bankowość korporacyjna,
 • Operacje i back-office,
 • Innowacje i fintechy,
 • Transformacja HR,
 • Transformacja IT.

Open Banking i Klientocentryczność stanowiły obszary wspierające dla kluczowych strumieni.

Strumień Strategii Cyfrowego Buntownika Kluczowe
działania
Opis
Strumień Strategii
Cyfrowego Buntownika
Bankowość detaliczna Kluczowe działania Rozwój Konta Jakże Osobistego Rozbudowaliśmy pakiet korzyści dostępnych w ramach Konta Jakże Osobistego. Na koniec 2019 r. klienci mogli elastycznie wybierać i zmieniać dodatkowe korzyści spośród 10 oferowanych przez Bank. W 2019 r. udostępniliśmy m.in. preferencyjne warunki płatności za granicą w walutach obcych. Nasi klienci uzyskali możliwość wyboru waluty i jej zmiany z poziomu nowej bankowości www i mobilnej.
Zintegrowana umowa Wdrożyliśmy zintegrowaną umowę o rachunek bankowy, kartę debetową i konto oszczędnościowe w ramach jednego wniosku, zarówno w procesie internetowym, jak i w oddziale.
Nowoczesne i ekologiczne oddziały W grudniu 2019 r. został zaprezentowany pierwszy z oddziałów w nowym formacie. Placówka wyróżnia się nowym designem i wykorzystaniem nowych technologii. Rolą nowego oddziału jest przede wszystkim zapewnienie wygody i prywatności klientowi oraz komfortu pracy bankierowi.
Strumień Strategii
Cyfrowego Buntownika
Bankowość biznesowa Kluczowe działania Karta wirtualna Klienci segmentu biznesowego uzyskali dostęp do nowych produktów takich jak karta wirtualna, umożliwiająca przedsiębiorcom zarządzanie znacznymi wolumenami płatności online.
Nowy system kredytowy Wdrożyliśmy nowy system kredytowy dla segmentu klienta biznesowego, umożliwiający podjęcie szybkich decyzji kredytowych. Ponadto, przedsiębiorcy z segmentu MŚP zyskali możliwość ubiegania się o finansowanie do kwoty 3 mln zł w ramach jednej automatycznej decyzji kredytowej. Bank uprościł proces, skracając przy tym czas uzyskania decyzji kredytowej nawet do 20 minut. Proces ten może być zrealizowany również na tablecie bankiera w siedzibie firmy.
Rozwój Zafirmowani.pl Wdrożyliśmy nowe rozwiązania na portalu Zafirmowani.pl. Kalkulator kredytowy i wyszukiwarka dotacji unijnych ma na celu wstępne sprawdzenie zdolności kredytowej firmy oraz wyszukanie najważniejszych informacji o interesujących przedsiębiorcę dotacjach w szybki i łatwy sposób.
Strumień Strategii
Cyfrowego Buntownika
Cyfryzacja Kluczowe działania Migracja Klientów do Alior Mobile i Online Przeprowadziliśmy pełną migrację Klientów indywidualnych z segmentu mikroprzedsiębiorstw do nowej bankowości internetowej Alior Online i mobilnej Alior Mobile.
Rozwój relacji z Klientami Consumer Finance Dla Klientów korzystających z kredytów ratalnych wprowadziliśmy udogodnienie w postaci automatycznego dostępu do bankowości internetowej i mobilnej.
Rozwój Kantora Walutowego Udostępniliśmy nową aplikację Kantoru Walutowego, zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i mobilnej. Aplikacja została rozbudowana o dodatkowe funkcje, a ofertę Kantoru wzbogacono o kartę wielowalutową z możliwością dokonywania płatności w 23 walutach. Dodatkowo rozpoczęte zostały prace mające na celu rozwój nowoczesnych metod identyfikacji Klienta oraz procesu onboardingu w kanałach cyfrowych.
Strumień Strategii
Cyfrowego Buntownika
Operacje i back-office Kluczowe działania Robotyzacja procesów Zrobotyzowaliśmy procesy nie tylko operacyjne i windykacyjne, ale również procesy sieci sprzedaży: bezpośredniej, internetowej, telefonicznej i Consumer Finance, a także procesy Biura Maklerskiego, HR i Audytu. Ogółem od początku trwania projektu wdrożono na produkcję 100 robotów. W samym 2019 r. wdrożono z powodzeniem 61 robotów w ramach nowej technologii.
Automatyzacja kontaktów mailowych Wdrożyliśmy pilotażowo system automatyzujący kontakt mailowy z Klientami. Rozwiązanie zostało wypracowane wraz z jednym ze statupów z programu akceleracyjnego RBL_Start.
Strumień Strategii
Cyfrowego Buntownika
Open banking Kluczowe działania Status TPP i uproszczony proces kredytowy Alior Bank uzyskał zezwolenie KNF na działalność jako TPP (Third Party Provider). Umożliwi to m.in. dalsze upraszczanie procesów i jeszcze lepsze dostosowanie oferty do potrzeb Klienta. Jeszcze w 2019 r. uruchomiony został nowy proces kredytowy oparty o dostęp do historii rachunku Klienta w innym banku, bez konieczności przedstawiania przez Klienta zaświadczenia o zarobkach.
Strumień Strategii
Cyfrowego Buntownika
Innowacje i fintechy Kluczowe działania Platforma CASH PZU SA i Alior Bank uruchomiły innowacyjną platformę internetową Cash, za pośrednictwem której pracownicy będą mieli szybki dostęp do tanich i bezpiecznych pożyczek. Dzięki niej pracodawcy mogą oferować dodatkowe korzyści swoim pracownikom.
4 projekty pilotażowe w drugiej edycji programu RBL_START W rezultacie drugiej edycji akceleratora RBL_START uruchomiono 4 programy pilotażowe. Wybrane rozwiązania dotyczą między innymi integracji i analizy danych oraz rozwoju produktów bankowych na zewnętrznych platformach.
Wykorzystanie blockchain publicznego do weryfikacji dokumentów Alior Bank jako pierwszy bank w Polsce wykorzystał blockchain publiczny. Udostępniona została platforma z dokumentami bankowymi, których autentyczność można sprawdzić przy wykorzystaniu publicznej sieci blockchain – Ethereum. Zastosowanie blockchaina publicznego umożliwia zachowanie całkowitej transparentności.
Strumień Strategii
Cyfrowego Buntownika
Transformacja HR Kluczowe działania Cyfrowe narzędzia współpracy Zrealizowaliśmy szereg inicjatyw w ramach Programu Transformacji Kulturowej, które przyniosły znaczący wzrost zaangażowania pracowników Banku. Do najważniejszych należy zaliczyć: przeprowadzenie z sukcesem pilotażu dla hybrydowego wykorzystania chmury kolaboracyjnej, udostępnienie rozwiązań umożliwiających pracę zdalną z dowolnego miejsca i rozwój wewnętrznego portalu pracowniczego KOMPAS (m.in. e-learning, ocena okresowa, cele roczne).
Rozszerzenie pracy w zwinnej metodyce Agilor Realizacja strategii była możliwa dzięki zastosowaniu autorskiej metody wytwórczej Agilor (adaptacja najlepszych praktyk Agile do specyfiki działania Aliora). Aktualnie w modelu zwinnym, tzw. Tribes pracuje ponad 200 osób zarówno z jednostek biznesowych, jak i IT w 4 obszarach biznesowych: Kredytów Klienta Indywidualnego, Consumer Finance, Operacji i Backoffice oraz Monitoringu i Windykacji.
Mikroserwisy Rozwijamy nowoczesną architekturę opartą o mikroserwisy, która umożliwi dalsze skracanie Time-2-Market i zwiększanie efektywności Banku.

Dostarczanie nowych produktów dla Klientów, wysoka jakość obsługi, zwinne wykorzystanie nowoczesnych technologii i efektywne operacje stanowią podstawę do dalszego rozwoju Alior Banku w perspektywie nowej strategii na lata 2020-2022.

Nasze relacje

Przyjazna i skuteczna komunikacja z Klientami to jeden z kluczowych elementów naszej polityki informacyjnej. Przekazywane informacje formułujemy w sposób prosty i umożliwiający ich zrozumienie. Równolegle, w celu jak najlepszego poznania potrzeb i problemów naszych Klientów przeprowadzamy wśród nich cykliczne badania poziomu satysfakcji z wykorzystaniem wskaźnika NPS.

Troszczymy się również o poufność komunikacji. Przekazując dane objęte tajemnicą bankową zawsze zachowujemy najwyższą staranność, by informacje zostały przekazane z zachowaniem surowych norm bezpieczeństwa.

Dbamy również o regularną, terminową oraz efektywną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego. Jako spółka publiczna prowadzimy działania mające na celu sprostanie potrzebom informacyjnym naszych interesariuszy zachowując dbałość o powszechny i równy dostęp do informacji zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Nasi interesariusze

NasiinteresariuszeKlienci biznesowii detaliczni(obecni i przyszli)AkcjonariuszeBeneficjencidziałań społecznychRegulator i organy nadzoruDostawcy i podwykonawcyPracownicy

Działania związane z wykonywaniem przez Bank obowiązków informacyjnych oraz utrzymywaniem należytych relacji z inwestorami oraz analitykami prowadzone są przez Departament Relacji Inwestorskich. Główne działania Departamentu mają na celu zapewnienie stałego, równego i natychmiastowego dostępu do informacji o wszelkich istotnych zdarzeniach dotyczących Banku, mających lub mogących mieć wpływ na wartość jego akcji. Departament Relacji Inwestorskich regularnie organizuje spotkania Zarządu Banku z uczestnikami rynku kapitałowego. Celem spotkań jest omówienie bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej Alior Banku, przedstawianie strategii funkcjonowania oraz planowanych kierunków dalszego rozwoju. Poza wyżej wymienionymi zagadnieniami omawiane są kwestie związane z aktualną sytuacją makroekonomiczną, ogólną kondycją sektora finansowego oraz otoczeniem konkurencyjnym Banku.

W 2019 r. miało miejsce 278 spotkań, w tym 151 spotkań i telekonferencji z 74 inwestorami zagranicznymi i 127 spotkań z 39 inwestorami lokalnymi, 

które odbywały się zarówno w siedzibie Alior Banku, jak również organizowane były w ramach krajowych i zagranicznych konferencji oraz roadshows. Bank regularnie uczestniczy także w konferencjach i eventach organizowanych przez krajowe i zagraniczne domy maklerskie.

Jakość współpracy i obsługi Klienta wewnętrznego jest monitorowana poprzez cykliczne, wewnętrzne badania NPS wybranych jednostek organizacyjnych. W 2019 roku badaniem objęto w sumie 11 departamentów. Wyniki badań są dla ocenianych cennym źródłem wiedzy i pozwalają na bardziej efektywne dostosowywanie funkcjonowania jednostek do zgłaszanych potrzeb.

W Alior Banku prowadzimy stały dialog z pracownikami. Wykorzystujemy do tego najpopularniejsze i najbardziej skuteczne narzędzia komunikacji. Są to m.in. spotkania, e-maile, plakaty, naklejki, konkursy i filmy. Każdy pracownik otrzymuje cotygodniowe newslettery z wiadomościami przydatnymi w codziennej pracy („HR News”) oraz wiadomościami dotyczącymi realizacji strategii, nowych produktów i osiągnięć Banku („Cyfrowy buntownik”). Na bieżąco, poprzez ankiety, zbieramy informację zwrotną na temat satysfakcji pracowników z otrzymywanych newsletterów.

W 2018 roku uruchomiliśmy nowy portal pracowniczy pod nazwą „Kompas”, który konsekwentnie rozwijaliśmy przez cały 2019 rok, i rozwijać będziemy również w 2020 roku, uruchamiając w portalu kolejne moduły i wykorzystując jego możliwości.

Posiada on funkcjonalności znane z popularnych mediów społecznościowych i portali informacyjnych. Umożliwia to pracownikom swobodne dzielenie się informacjami z innymi, zakładanie grup dyskusyjnych, jak również komentowanie i „polubienie” artykułów. „Kompas” rozwijany jest w kierunku portalu ze wszystkim 13 procesami pracownika, już mamy szkolenia elektroniczne wraz z IDD, MBO, ocenę 360, wnioski o dofinansowania, a w 2020 do portalu dołączą następne funkcjonalności. Dostarczymy również nową aplikację mobilną z rozbudowanym czatem usprawniającym komunikację między pracownikami.

W Alior Banku działa 5 organizacji związkowych, które reprezentują interesy pracowników wobec Banku wynikające z przepisów prawa pracy. Bank organizuje regularnie, tj. każdego miesiąca, spotkania z przedstawicielami związków zawodowych, podczas których m.in. omawiane są najistotniejsze zagadnienia związane z działalnością Banku. Organizowane są również cykliczne spotkania organizacji związkowych z członkami Zarządu i Prezesem Alior Banku.

W 2019 roku kluczowymi tematami podejmowanymi ze związkami zawodowymi były negocjacje zakładowego układu zbiorowego pracy, nad którym prace wciąż trwają. W 2019 r. rozpoczęty został spór zbiorowy wytoczony Bankowi przez część organizacji związkowych. W lutym 2020 r. spór został zakończony podpisaniem porozumienia, którego głównym elementem jest wdrożenie minimalnej płacy w Banku.

Bank wspiera dialog społeczny z przedstawicielami pracowników oraz respektuje prawa organizacji związkowych. Poza Alior Bankiem w ramach Grupy kapitałowej istnieje jeden jeszcze związek zawodowy i wspiera on w analogicznym zakresie pracowników spółki Alior Leasing. W Alior Banku regularnie przeprowadzamy ankiety zadowolenia ze świadczeń pracowniczych. Istotnym źródłem informacji zwrotnej od pracowników jest doroczne badanie zaangażowania, w którym pracownicy odpowiadają na kilkadziesiąt pytań dotyczących pracy w naszym Banku.

Wybrane organizacje, których członkiem w 2019 roku był Alior Bank

Związek Banków Polskich

Komitet ds. Jakości Usług Finansowych

Rada Bezpieczeństwa Banków

Polski Związek Faktorów

System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości

Bankowy Rejestr Incydentów Bezpieczeństwa IT

Bankowy Arbitraż Konsumencki

ACI Polska

Izba Gospodarki Elektronicznej

Rada Banków Depozytariuszy

Pracodawcy RP

EFMA

Sekretariat Single Euro Payments Area

Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa

Komisja Etyki Bankowej

Rada Bankowości Elektronicznej

Partnerstwa strategiczne

Rok 2019 to dalsze zacieśnienie współpracy z dotychczasowymi partnerami strategicznymi Banku – w szczególności z Grupą PZU, Lotos, czy Mastercard, jak również nawiązanie nowych partnerstw strategicznych lub zbudowanie zupełnie nowych obszarów współpracy w ramach istniejących partnerstw – m.in. z Grupą PZU, Innergo Systems (Apple Premium Reseller), czy Booking Holding. Szereg kolejnych inicjatyw i ustaleń z nowymi partnerami jest w toku, ich efekty poznamy w roku 2020.

Bank otwiera się na nowych partnerów, którzy chcą tworzyć i wyznaczać trendy na rynku. Partnerstwa mają dawać wymierną korzyść dla Klienta, dla Partnera i dla Banku. Partnerstwa strategiczne pozwalają nam poszerzać ofertę produktową Banku, otwierać nowe kanały sprzedaży i obsługi, zwiększać bazę potencjalnych Klientów, do których możemy dotrzeć, pozyskiwać nowych Klientów, czy też wspierać budowanie głównej relacji Klienta z Bankiem oraz multiplikować punkty jego styku z Bankiem.

W Alior Banku chcemy w większym stopniu personalizować ofertę dla Klienta, zależy nam na budowaniu jego pozytywnych doświadczeń w interakcjach z Bankiem oraz usługami i produktami, które za pośrednictwem Banku możemy naszemu Klientowi udostępnić. Budowanie i rozwój partnerstw strategicznych ma te procesy wspierać.

Naszym kluczowym partnerem strategicznym jest Grupa PZU, z którą realizujemy szereg inicjatyw – dotyczą one obszarów synergii przychodowych, kosztowych, innowacji czy ładu korporacyjnego. Rok 2019 – poza poszerzeniem współpracy w obszarach już uprzednio zidentyfikowanych (jak np. bancassurance, produkty inwestycyjne, zakupy) – otworzył także nowe obszary współpracy. W szczególności rozpoczęliśmy intensywną współpracę w obszarze Assurbanking – realizując 2 duże strategiczne projekty oraz podejmując szereg innych mniejszych inicjatyw.

Nasze kluczowe inicjatywy w obszarze Assurbanking:

 • Platforma Cash – innowacyjna platforma pożyczkowa online skierowana do pracodawców, którzy mogą zaproponować ją swoim pracownikom, w ramach pakietu korzyści pozapłacowych. Pracownik – przy minimum formalności, szybko i wygodnie – może uzyskać środki na realizacje swoich potrzeb, a przygotowana oferta jest bardzo atrakcyjna. Pilotaż platformy w Grupie PZU ruszył we wrześniu, w kolejnych miesiącach odnotowaliśmy dynamiczny wzrost wolumenu kredytowego. W roku 2020 te wzrosty powinny być kontynuowane – do platformy będą dołączały kolejne firmy, udostępniając ofertę Cash dla swoich pracowników.
 • Pracownicze plany kapitałowe (PPK) – PZU podpisało w 2019 r. umowy o prowadzenie PPK w dużych zakładach pracy, zatrudniających łącznie kilkaset tysięcy pracowników. W roku 2020 liczba takich firm i baza pracowników z pewnością się powiększy (oferta PPK kierowana będzie do kolejnych grup podmiotów – w szczególności do firm zatrudniających minimum 50 pracowników). Dla pracowników tych firm Alior Bank przygotował atrakcyjną ofertę, dotyczącą różnych produktów bankowych. Poprzez kanał PPK Alior Bank ma szansę dotrzeć do szerokiego spektrum Klientów indywidualnych – którzy mogą się stać nowymi Klientami Banku lub mogą poszerzyć swoją aktualną paletę produktów Banku. Współpraca w ramach PPK to również możliwość dotarcia do samych firm z ofertą produktów i usług dla Klienta biznesowego – tak samego Banku jak i spółek z Grupy Alior Bank (m.in. Alior Leasing).

Mając na uwadze powyższe, Platforma Cash oraz współpraca w ramach PPK będą z pewnością głównymi osiami intensyfikacji współpracy z PZU w obszarze Assurbanking w roku 2020 – pomagając realizować strategiczne cele obu organizacji (PZU i Banku). Będą kontynuowane oraz podejmowane także inne inicjatywy, które testowały będą różne opcje współpracy, pozyskania nowych Klientów, generujące przychody dla obu stron.

Sukcesywnie poszerzamy ofertę ubezpieczeń, dostarczanych w szczególności przez PZU, dostępnych za pośrednictwem Alior Banku – jako produkty powiązane z odpowiednimi produktami bankowymi lub jako 16 produkty samodzielne. Wdrażamy nowe produkty, udostępniamy także możliwość zakupu ubezpieczeń w nowych kanałach.

Partnerstwa strategiczne to nie tylko Grupa PZU. Jako Bank współpracujemy z wieloma podmiotami na różnych płaszczyznach. W kontekście biznesowym w roku 2019 kontynuowaliśmy naszą współpracę z Lotos, poszerzyliśmy naszą współpracę z Innergo Systems, nawiązaliśmy nowe partnerstwa – m.in. z Booking.com i Rentalcars, poszerzamy zakres współpracy z Mastercrd. Rozpoczęliśmy także rozmowy z szeregiem innych partnerów, którzy będą wzbogacali ofertę Banku, otwierali nam nowe kanały dotarcia do Klientów, czy pozwalali na osiąganie innych synergii – np. w obszarach CSR, czy pozyskania, rozwoju i utrzymania pracowników.

Rozpoczęliśmy tym samym proces tworzenia szerszego programu, w ramach którego będziemy wkrótce mogli dołączać różnych partnerów, ich oferty, produkty, usługi.

Wybrane partnerstwa (spoza Grupy PZU), zrealizowane w 2019 roku:

 • Lotos – od listopada 2018 trwa współpraca z Lotos Paliwa, opierająca się o kartę kredytową Mastercard Alior Lotos, umożliwiająca zakup paliwa i produktów na stacjach z rabatem i systematycznie zwiększa transakcyjność Klientów w branży paliwowej.

Podsumowanie obrotów transakcji bezgotówkowych na kartach kredytowych Alior Lotos Biznes (2018-2019)

 • Innergo Systems – rozszerzyliśmy strategiczną współpracę z Innergo Systems (partner Apple w zakresie rozwiązań mobilnych dla biznesu, tzw. Apple Authorised Enterprise Reseller). Klienci banku uzyskali dostęp na wyłączność do platformy sprzedażowej ipromocja.aliorbank.pl, gdzie mogą kupić urządzenia firmy Apple na wyjątkowych warunkach, przy płatnościach natychmiastowych, kartą bądź na raty. Promocja objęła smartfony, w tym najnowszy model iPhone 11, w dalszej kolejności dodawane zostały kolejne produkty. Rozszerzenie współpracy z Innergo Systems otwiera nowy obszar współpracy, bazując na dobrych doświadczeniach z dotychczasowych wspólnych inicjatyw. W 2018 roku Alior Bank we współpracy z Innergo Systems wyposażył w smartfony wszystkich swoich pracowników. W czerwcu 2019 r. projekt smartfonizacji otrzymał nagrodę Innovation of the Month w konkursie Banking Innovation Awards 2019 EFMA-Accenture.
 • Booking.com i Rental Cars – nawiązaliśmy współpracę z Booking Holding, umożliwiając Klientom Alior Bank otrzymanie atrakcyjnych ofert (cashback) za realizację transakcji na Booking.com oraz zniżkę na wynajem aut w ramach Rental Cars.

Alior Leasing Sp. z o.o.

Spółka Alior Leasing Sp. z o.o. powstała w kwietniu 2015 r., natomiast działalność operacyjną prowadzi od października 2015 r. Misją firmy jest wspieranie rozwoju przedsiębiorców poprzez dostarczanie najlepszych rozwiązań, które stanowią odpowiedź na oczekiwania nowoczesnych firm poszukujących kompleksowej oferty leasingowej, dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb. W ramach oferty Alior Leasing, firmy mogą skorzystać z najbardziej popularnych form finansowania środków trwałych, przede wszystkim pojazdów, niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju. Dzięki produktom, takim jak: leasing operacyjny, finansowy 19 i pożyczka leasingowa, przedsiębiorcy uzyskują łatwy i szybki dostęp do środków transportu oraz maszyn i urządzeń. Alior Leasing posiada liczną sieć sprzedaży oraz współpracuje z rozległą siecią partnerów biznesowych, dealerów i vendorów a także z siecią sprzedaży Alior Banku. Firma współpracuje przede wszystkim z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i firmami z sektora MŚP, jednak do grona jej Klientów należą także duże firmy.

Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Spółka Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. powstała w listopadzie 2016 r., natomiast działalność operacyjną prowadzi od lutego 2017 r. Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działa na rynku ubezpieczeniowym. Przedmiotem działalności spółki jest działalność agencyjna w zakresie ubezpieczeń.

Alior Services Sp. z o.o.

Alior Services Sp. z o.o. to spółka, która prowadzi działalność agenta ubezpieczeniowego oraz realizuje inne projekty operacyjno-usługowe dla Klientów korporacyjnych Alior Banku, a także projekty rozszerzające ofertę dla Klientów Private Banking w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej.

Alior TFI S.A.

Alior TFI S.A. powstało w 2010 r. Pierwotnie Spółka jako dom maklerski koncentrowała się na usługach związanych z asset management, a od lipca 2015 r. po przekształceniu prowadzi działalność jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Współpraca Alior Banku ze spółką zależną Alior TFI S.A. dotyczy przede wszystkim podstawowego przedmiotu działalności spółki, czyli tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi oraz ich reprezentowania wobec osób trzecich.

Absource Sp. z o.o.

Absource Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona w dniu 31 marca 2016 r. Absource Sp. z o.o. to spółka, której celami są: działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, a także działalność związana z oprogramowaniem. Działalność Absource Sp. z o.o. koncentruje się na świadczeniu usług udostępniania oprogramowania informatycznego w modelu sublicencyjnym oraz wykonywania innych czynności informatycznych.

NewCommerce Services Sp. z o.o.

Bancovo działa na rynku od marca 2018 r., tworząc nową kategorię usług w Polsce: pośrednictwo finansowe online. Marka „Bancovo” należy do spółki NewCommerce Services Sp. z o.o. Platforma umożliwia Klientom porównanie rzeczywistych ofert kredytowych oraz umożliwia szybkie i łatwe uzyskanie gotówki przez Internet (end-2-end) dzięki innowacyjnym rozwiązaniom opartym o API, RPA, big data, machine learning, a wspieranych przez zaawansowany UX. Na koniec 2019 roku spółka oferowała produkty ponad 25 instytucji finansowych, skierowane do szerokiej gamy odbiorców, zarówno do Klienta indywidualnego (kredyty/pożyczki), jak również do Klientów prowadzących działalność gospodarczą (pożyczki/mikrofaktoring). W 2019 roku Bancovo poszerzyło również ofertę pośrednictwa kredytowego o finansowanie ratalne rozpoczynając współpracę w tym zakresie z największym polskim detalistą z segmentu RTV AGD, firmą EURO RTV AGD. W ramach tego rozwiązania Bancovo zapewnia silnik kredytowy agregujący oferty wybranych instytucji finansowych, który w procesie paperless zapewnia finansowanie dla oferowanych przez sklep towarów. Innowacyjność i unikalność modelu Bancovo została doceniona poprzez liczne nagrody i wyróżnienia, z których najważniejsze to:

 • Product Innovation of the Year – przyznawaną przez Retail Banker International,
 • The Heart Corporate Innovation Awards 2018 w kategorii Nowy Cyfrowy Biznes.

Meritum Services ICB S.A.

Meritum Services ICB S.A. jest spółką, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie technologii informatycznych i komputerowych oraz pozostała działalność związana z informatyką. W 2015 r. rozszerzono działalności spółki o działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, działalność związaną z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, pozostałą działalność wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne. Aktualnie spółka uzyskuje przychody z dwóch podstawowych kanałów:

 • udostępniania do Alior Bank S.A. oprogramowania w modelu Software as a Service (SaaS) – ok. 74% przychodów spółki,
 • wynajmu specjalistów IT w ramach rozwoju systemów Alior Bank S.A. – ok. 26% przychodów spółki.

Corsham Sp. z o.o.

Corsham Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powstała we wrześniu 2018 r. i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 października 2018 r. W dniu 4 lutego 2019 r. Alior Bank S.A. nabył 100% udziałów spółki Corsham Sp. z o.o.

W 2019 r. Bank dokonał podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez utworzenie nowych udziałów i pokrycie ich aportem w postaci posiadanych udziałów w kapitale zakładowym spółki PayPo Sp. z o.o. będącej (startupem oferującym odroczone płatności za zakupy w Internecie i program ochrony kupujących. Robiąc zakupy online można zamówić produkt i zapłacić za niego nawet po 30 dniach, bez kosztów transakcji i odsetek. Spółka wykorzystuje własny system „scoringowy” bazujący na danych zebranych w sieci, bez konieczności ich dostarczania przez Klienta. Dzięki PayPo Klient może otrzymać i sprawdzić towar przed zapłatą. Jeśli z jakiegoś powodu zakup nie dotrze do użytkownika, nie musi on za niego płacić.

W dniu 20 grudnia 2019 r. Corsham sp. z o.o. przystąpił do spółki Autenti Sp. z o.o., która jest kompleksową platformą służącą do autoryzacji dokumentów i zawieraniu umów przez Internet, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych e-podpisów sIDAS: standardowego, zaawansowanego i kwalifikowanego. Platforma stworzona przez Autenti sp. z o.o. ma możliwość zastosowania w wielu branżach, co uzasadnia fakt, że spółka pretenduje do roli lidera w zakresie podpisu elektronicznego w Polsce. Dotychczas spółka pozyskała jako kluczowych Klientów BNP Paribas, Vienna Life, Credit Agricole, PGE Lumi oraz Medicover. Spółka planuje umacnianie przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój platformy oraz przeprowadzenie ekspansji na rynki europejskie.

RBL_VC Sp. z o.o.

RBL_VC Sp. z o.o. została utworzona 23 października 2019 r. Spółka jest docelowym wehikułem inwestycyjnym, przez który Alior Bank zamierza dokonywać inwestycji kapitałowych podwyższonego ryzyka (venture capital). W ramach dokonywanych inwestycji spółka będzie obejmować mniejszościowe udziały w podmiotach działających w obszarze nowych rozwiązań na rynku finansowym i okołofinansowym (fin-tech). Obecnie znajduje się w trakcie procesu weryfikacji w KNF przed wpisaniem do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ZASI). Po rejestracji przejmie obecną rolę Corsham Sp. z o.o. w dokonywaniu inwestycji typu venture capital.

Nasze nagrody

Głosy uznania dla naszej działalności, a także nagrody i wyróżnienia są dla nas powodem do dumy. W 2019 roku zostaliśmy nagrodzeni łącznie 20 razy. Dziesięć wyróżnień nagradzało nasze produkty i obsługę Klienta, sześć dotyczyło sposobu prowadzenia przez nas biznesu, cztery doceniały naszą innowacyjność i wykorzystywane technologie.

Produkty i obsługa Klienta

 • Pierwsze miejsce w dwóch kategoriach: „Bankowość mobilna” oraz „Bankowość internetowa” w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”. Drugie miejsce bankowości tradycyjnej oraz trzecie miejsce w kategorii „Bankowość hipoteczna”,
 • Najlepsza jakość obsługi Klienta biznesowego, najlepszą jakość obsługi w placówce i najlepsza infolinia w branżowym rankingu „Instytucja Roku 2018”,
 • Druga pozycja w kategorii „Najlepsze konto osobiste” oraz trzecie miejsce w kategorii „Najlepsza karta kredytowa” w plebiscycie „Złoty Bankier” organizowanym przez redakcje Pulsu Biznesu i Bankier.pl,
 • Wyróżnienie Pulsu Biznesu dla rachunku brokerskiego Alior Banku.

Biznes

 • Pierwsze miejsce w rankingu „Bank Przyjazny Firmie” organizowanym przez prestiżowy magazyn biznesowy „Forbes”,
 • Najlepszy bank w finansowaniu dla firm w rankingu „Instytucja Roku 2019”,
 • Nagroda od Zarządu GPW Benchmark dla banku jako instytucji krajowej, która w kompleksowym zakresie podpisała umowę na stosowanie stawek referencyjnych WIBID/WIBOR,
 • Biuro Maklerskie Alior Banku z najwyższą notą w rankingu dziennika „Puls Biznesu” specjalizującego się w tematyce biznesu, gospodarki i giełdy,
 • Inicjatywy Alior Banku docenione w corocznym Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. W raporcie zostały opisane działania Banku takie jak inicjatywa świąteczna, „Paka dla zwierzaka”, „Zaczytana Akademia” i „Podziel się książką”,
 • Drugie miejsce w XXVII edycji konkursu Najlepszy Bank 2019 „Gazety Bankowej” w kategorii Duży Bank Komercyjny.

Innowacyjność i technologia

 • Projekt „Smartfonizacja” z pierwszym miejscem w kategorii „Workforce experience” konkursu EFMA-ACCENTURE „Customer Insights and Growth Banking”,
 • Dział R&D Alior Banku z tytułem „Top Institutional Innovator of the Year” nadanym przez CEE Capital Markets X-Tech Awards,
 • RBL_Innovation by Alior Bank pośród 25-ciu najlepszych laboratoriów innowacji w świecie finansów według magazynu Global Finance. Lista została opublikowana w ramach konkursu The Innovators 2019,
 • Nagroda „Bank Innowacji” Efma-Accenture za czerwiec 2019 roku za projekt Smartfonizacji,
 • Bancovo.pl zwycięzcą kategorii „Nowy Cyfrowy Biznes” w konkursie The Heart Corporate Innovation Awards 2018,
 • Bancovo.pl z tytułem „Product Innovation of the Year” przyznanym w ramach konkursu Retail Banker.

Biuro Maklerskie Alior Banku najlepsze według „Pulsu Biznesu”

Atrakcyjna oferta, nowoczesna aplikacja mobilna Alior Giełda oraz całodobowa obsługa telefoniczna – to wszystko sprawiło, że rachunek brokerski Alior Banku został wyróżniony przez ekspertów „Pulsu Biznesu”, a nasze Biuro Maklerskie otrzymało najwyższą notę w rankingu dziennika specjalizującego się w tematyce biznesu, gospodarki i giełdy.

W zestawieniu „Pulsu Biznesu” uwzględniono aż 16 domów maklerskich. Biuro Maklerskie Alior Banku, podobnie jak w ubiegłym roku, zajęło pierwsze miejsce, wyprzedzając inne domy maklerskie znajdujące się na podium o ponad 30 punktów procentowych.

Tytuł „Instytucji Roku” dla Alior Banku

Alior Bank otrzymał aż cztery statuetki w branżowym rankingu i zyskał miano „Instytucji Roku 2018”. Wyróżniony został jako najlepszy bank w finansowaniu firm, doceniono go również za najlepszą jakość obsługi Klienta biznesowego, najlepszą jakość obsługi w placówce i najlepszą infolinię.

„Instytucja Roku” to niezależny ranking organizowany przez branżowy portal MojeBankowanie.pl. Wyróżnia tylko te firmy, które są nastawione na Klienta i zapewniają mu jak najbardziej przyjazne rozwiązania. W 2018 roku ranking w kategorii „Najlepsza jakość obsługi w placówce” oraz „Najlepsza jakość obsługi w kanałach zdalnych” objął cztery fale badania, które w marcu nowego roku pozwoliły wyłonić zwycięzców. Dla Alior Banku ta kontrola zakończyła się wyjątkowym sukcesem i miejscem na podium.

Wyróżnienie dla Alior Banku od Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Inicjatywy Alior Banku zostały docenione w corocznym Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. Jest to jedyna taka publikacja, która zbiorczo prezentuje dobre praktyki polskich firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. FOB wymienił aktywności Alior Banku w kontekście zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. W raporcie zostały opisane takie działania Banku jak Inicjatywa Świąteczna, „Paka dla zwierzaka”, „Zaczytana Akademia” i „Podziel się książką”.