20 NAGRÓD
W 2019 ROKU

Wielka

Zbiórka książek

Rok 2019 pod znakiem książki w Alior Banku

W 2019 roku Alior Bank został partnerem strategicznym Fundacji Zaczytani.org

Misją fundacji jest promocja czytelnictwa i edukacja społeczna. Dodatkowo, bajkoterapia prowadzona w szpitalach przez wolontariuszy fundacji przyczynia się do wsparcia dobrego zdrowia i wyższej jakości życia. Działania prowadzone razem z fundacją realizują motto #WyższaKultura, które wpisane jest
w strategię działań społecznych i sponsoringowych banku.

Alior Bank wspierając fundację Zaczytani.org wspiera jednocześnie rozwój edukacji, kultury i czytelnictwa w Polsce, a także przyczynia się do dbania o jakość zdrowia. Spełniamy tym samym cele numer 3 i 4 z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Rok 2019 był pełen wspólnych projektów, wydarzeń i inicjatyw prowadzonych wspólnie z fundacją Zaczytani.org, poniżej najistotniejsze z nich.

ZOBACZ CAŁY ROK WSPÓŁPRACY

Słowo wstępne Krzysztofa Bachty Prezesa Zarządu Alior Banku S.A.

Szanowni Państwo!

Rok 2019 upłynął w Alior Banku pod znakiem mobilności. Intensywne prace całego zespołu skupiały się na zwiększeniu wygody klientów i ich samodzielności w codziennym korzystaniu z produktów i usług bankowych. Osiągnęliśmy nasz cel, jakim był rozwój nowoczesnej, intuicyjnej bankowości dostępnej w dogodnym momencie dla każdego klienta.

Słowo wstępne Krzysztofa Bachty

Prezesa Zarządu Alior Banku S.A.

List Tomasza Kulika Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

Szanowni Państwo!

W roku 2019 Alior Bank po raz kolejny udowodnił, że należy do najbardziej innowacyjnych banków w Polsce. Organizacja, która zaczynała jako finansowy startup, dziś jest już dojrzałym podmiotem. Dyktuje trendy na rodzimym rynku, nie ustępując tym światowym zaś najnowszą technologię wykorzystuje w służbie klienta i poprawy efektywności działania.

List Tomasza Kulika

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.

Wielka

Zbiórka książek

Jako partnerzy strategiczni Fundacji Zaczytani.org, włączyliśmy się w realizowaną przez partnera akcję „Wielka Zbiórka Książek”. Jest to ogólnopolska akcja społeczna, w którą włączają się zarówno osoby prywatne jak i instytucje, takie jak przedszkola, szkoły, urzędy, muzea itd.

Wielka Zbiórka Książek została przeprowadzona nie tylko wśród pracowników banku – wzięło w niej udział także ponad 100 naszych oddziałów, które pełniły funkcję otwartych punktów zbiórki. Książki przynosili zarówno nasi klienci jak i inni mieszkańcy miast.

W ten sposób przez nasze ręce przeszło około 36 000 książek, które następnie zostały przekazane Fundacji Zaczytani.org, a dalej do szpitali, domów pomocy, świetlic, domów dziecka i innych instytucji. Łącznie podczas Zbiórki fundacja zebrała ponad 603 tys. książek. Dzięki dołączeniu oddziałów Alior Banku do Wielkiej Zbiórki Książek inicjatywa rozszerzyła się z 7 do 77 miast w całej Polsce, a w zbiórce uczestniczyło łącznie ponad 1300 punktów. Szacujemy, że ponad 50 000 osób zaangażowało się w kampanię Wielkiej Zbiórki Książek, w tym ok. 3 500 z ramienia Alior Banku.

ZOBACZ AKCJĘ

Alior Bank jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym

OSOBY FIZYCZNE

OSOBY PRAWNE

INNE PODMIOTY

(BĘDĄCE OSOBAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI)

Podstawowa działalność Banku obejmuje:

  • prowadzenie rachunków bankowych
  • udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych
  • emitowanie bankowych papierów wartościowych
  • prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych

Bank prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe, aranżację emisji obligacji korporacyjnych oraz świadczy inne usługi finansowe.

Alior Bank
świadczy usługi
przede wszystkim
klientom z Polski

Działalność Banku jest prowadzona w różnych pionach, które oferują określone produkty i usługi przeznaczone dla określonych segmentów rynku.

Bank aktualnie prowadzi działalność w następujących segmentach branżowych:

Szczegółowe informacje na temat segmentów działalności biznesowej Banku prezentowane są w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. (nota nr 5).

Podstawowe dane finansowe za 2019 r.

ROE

0

ZYSK

0

NIM

0

C/I

0

COR

0

Wzrost kredytów brutto

0

Zmiana 2019 vs 2018

0

0

0

Zysk netto (mln)

0

0

0

Całkowite przychody (mln)

0

0

0

Koszty/dochody

0

0

0

TIER 1

0

0

0

Suma bilansowa (mln)

0

0

0

Należności kredytowe netto (mln)

0

0

0

Zobowiązania wobec klientów (mln)