OŚWIADCZENIE O RAPORCIE CSR

Powyższe oświadczenie na temat danych niefinansowych spółki dominującej Alior Bank S.A. i spółek zależnych zostało stworzone zgodnie z wymogiem regulacyjnym nałożonym na instytucje zainteresowania publicznego poprzez znowelizowaną Ustawę o rachunkowości. Grupa Kapitałowa Alior Bank S.A. została objęta obowiązkiem regulacyjnym na poziomie jednostki (Alior Bank) oraz skonsolidowanym.

Oświadczenie prezentuje podstawy zarządcze, polityki i procedury należytej staranności jakie obowiązywały w Grupie oraz spółkach zależnych w 2019 roku. Najważniejsze wskaźniki wyników przedstawione zostały za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku.

Oświadczenie zostało opracowane w nawiązaniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Niefinansowej.

Wymogi Ustawy o Rachunkowości w zakresie ujawniania danych niefinansowych

Opis modelu biznesowego jednostki i kluczowych wskaźników efektywności Tak
Opis zarządzania ryzykami zidentyfikowanymi jako istotne Tak
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji Tak
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z tematami istotnymi dla Banku w odniesieniu do relacji z Klientem, jakości obsługi, dialogu, odpowiedzialnej sprzedaży oraz bezpieczeństwa danych i transakcji Tak
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do zagadnień pracowniczych Tak
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do poszanowania praw człowieka Tak

Wymogi Ustawy o Rachunkowości w zakresie ujawniania danych niefinansowych

Data Imię i nazwisko Podpis
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Krzysztof Bachta
Prezes Zarządu
Podpis Podpis Krzysztof Bachta
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Tomasz Biłous
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Tomasz Biłous
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Marcin Jaszczuk
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Marcin Jaszczuk
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Seweryn Kowalczyk
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Seweryn Kowalczyk
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Mateusz Poznański
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Mateusz Poznański
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Agata Strzelecka
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Agata Strzelecka
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Marek Szcześniak
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Marek Szcześniak
Data 27.02.2020 Imię i nazwisko Dariusz Szwed
Wiceprezes Zarządu
Podpis Podpis Dariusz Szwed