Sieć dystrybucji i poziom zatrudnienia

Sieć dystrybucji

Na koniec 2019 r. Bank dysponował 820 placówkami (197 oddziałami tradycyjnymi, 7 oddziałami Private Banking, 8 Centrami
Korporacyjnymi oraz 608 placówkami partnerskimi).

Alior Bank wykorzystuje także kanały dystrybucji oparte na nowoczesnej platformie informatycznej, która obejmuje: bankowość online, bankowość mobilną oraz centra obsługi telefonicznej i technologię DRONN.

Poziom zatrudnienia

Na koniec 2019 r. zatrudnienie w Grupie Alior Banku kształtowało się na poziomie 8 143 etatów. W porównaniu z końcem 2018 r. oznacza to spadek o 85 etatów.

Kształtowanie się zatrudnienia w etatach