Nowe produkty i działania w Grupie Kapitałowej Banku

RBL_Innovation by Alior Bank

W odpowiedzi na zmiany w otoczeniu zewnętrznym, przyspieszone tempo pojawiania się nowych rozwiązań technologicznych i rosnące oczekiwania klientów względem wprowadzania innowacji przez Bank w 2019 r. Alior Bank
zbudował wewnętrzną strukturę – RBL_Innovation by Alior Bank. Zaledwie w ciągu roku został on uznany za jedno z 25 najlepszych laboratoriów innowacji na świecie przez magazyn Global Finance, natomiast program akceleracyjny RBL_START został nominowany do BAI Global Awards 2019.

W ramach departamentu Innowacji i FinTech, który stoi za marką RBL_Innovation by Alior Bank funkcjonuje Centrum Kompetencji Blockchain. W drugim kwartale 2019 r. technologia ta została zastosowana w narzędziu służącym do uwierzytelniania przekazywanych klientom banku dokumentów publicznych, takich jak: regulaminy, tabele opłat i prowizji czy tabele oprocentowania. Klienci Banku zyskali transparentne rozwiązanie, zgodne z wymogami regulatora, natomiast Alior Bank dokonał znaczącego postępu w ramach cyfryzacji obiegu dokumentów. Przy realizacji projektu Alior Bank, jako jedna z pierwszych na świecie i pierwsza w Polsce instytucja finansowa, wykorzystał technologię blockchaina publicznego.

W 2019 r. zrealizowano szereg projektów wynikających z wejścia w życie dyrektywy PSD2 oraz UUP, w związku z czym banki były zobowiązane do udostępnienia środowiska testowego oraz publikacji produkcyjnych interfejsów zapewniających połączenie z usługami dostępu do informacji o rachunku oraz inicjowania płatności. Alior Bank umożliwił powszechne korzystanie ze środowiska testowego poprzez portal dla developerów w marcu 2019 r. W czerwcu opublikował zestaw API z dostępem do danych produkcyjnych, z których korzystać mogą uprawnieni do tego usługodawcy.
Równocześnie, dzięki uzyskanemu jako drugi bank w Polsce pozwoleniu na świadczenie usług w roli TPP (zewnętrzny dostawca usług) rozpoczął prace nad wykorzystywaniem możliwości, jakie daje dostęp do danych innych banków. Koniec 2019 r. przyniósł uruchomienie pierwszej usługi wykorzystującej API największych polskich banków w procesie pożyczkowym.

Kolejny projekt, który w 2019 r. był rozwijany przez zespół RBL_Innovation by Alior Bank to wehikuł inwestycyjny Banku, który zrealizował w tym czasie dwie transakcje. Pierwsza z nich to inwestycja kontynuacyjna w PayPo, polski fintech oferujący odroczone płatności za zakupy w Internecie. Ponadto, wspólnie z Bankami PKO BP oraz BNP Paribas oraz dwoma funduszami venture capital wehikuł zainwestował 17 mln zł w spółkę Autenti. Jest to podmiot oferujący platformę do elektronicznego podpisywania umów i cyfrowego obiegu dokumentów. To pierwsza tego typu wspólna i przeprowadzona na równych zasadach transakcja banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

W 2019 r. zawarto 15 umów z fintechami, z czego 8 projektów jest efektem programu akceleracyjnego RBL_START. W 2019 r. do drugiej edycji tego bankowego programu dla startupów zgłosiło się ponad 200 firm z całego świata, spośród których zakwalifikowanych zostało 11 firm odpowiadających na wyzwania biznesowe Banku związane z budowaniem głównej relacji z klientem, zaawansowanej analizy danych oraz zdobycia nowych kanałów do oferowania produktów bankowych. Partnerami merytoryczny mi programu RBL_START w 2019 r. byli: PZU, Linklaters, Mastercard, Microsoft, IBM.

Partnerstwa strategiczne

Rok 2019 to dalsze zacieśnienie współpracy z dotychczasowymi partnerami strategicznymi Banku – w szczególności z Grupą PZU, Lotos, czy Mastercard, jak również nawiązanie nowych partnerstw strategicznych lub zbudowanie zupełnie nowych obszarów współpracy w ramach istniejących partnerstw – m.in. z Grupą PZU, Innergo Systems (Apple Premium Reseller), czy Booking Holding. Szereg kolejnych inicjatyw i ustaleń z nowymi partnerami jest w toku, ich efekty poznamy w roku 2020.

W Alior Banku chcemy w większym stopniu personalizować ofertę dla Klienta, zależy nam na budowaniu jego pozytywnych doświadczeń w interakcjach z Bankiem oraz usługami i produktami, które za pośrednictwem Banku możemy naszemu klientowi udostępnić. Budowanie i rozwój partnerstw strategicznych ma te procesy wspierać.

Naszym kluczowym partnerem strategicznym jest Grupa PZU, z którą realizujemy szereg inicjatyw – dotyczą one obszarów synergii przychodowych, kosztowych, innowacji, czy ładu korporacyjnego. W 2019 r. rozpoczęliśmy m.in. intensywną współpracę w obszarze Assurbanking – realizując 2 dużestrategiczne projekty oraz podejmując szereg innych mniejszych inicjatyw.

Nasze kluczowe inicjatywy w obszarze Assurbanking:

  • Platforma Cash – innowacyjna platforma pożyczkowa online skierowana do pracodawców, którzy mogą zaproponować ją swoim pracownikom, w ramach pakietu korzyści pozapłacowych. Pracownik – przy minimum formalności, szybko i wygodnie – może uzyskać środki na realizacje swoich potrzeb, a przygotowana oferta jest bardzo atrakcyjna. Pilotaż platformy w Grupie PZU ruszył we wrześniu, w kolejnych miesiącach odnotowaliśmy dynamiczny wzrost wolumenu kredytowego.
  • Pracownicze plany kapitałowe (PPK) – PZU podpisało w 2019 r. umowy o prowadzenie PPK w dużych zakładach pracy, zatrudniających łącznie kilkaset tysięcy pracowników. W roku 2020 liczba takich firm i baza pracowników z pewnością się powiększy (oferta PPK kierowana będzie do kolejnych grup podmiotów. Dla pracowników tych firm Alior Bank przygotował atrakcyjną ofertę, dotyczącą różnych produktów bankowych. Poprzez kanał PPK Alior Bank ma szansę dotrzeć do szerokiego spektrum klientów indywidualnych – którzy mogą się stać nowymi klientami Banku lub mogą poszerzyć swoją aktualną paletę produktów Banku. Współpraca w ramach PPK to również możliwość dotarcia do samych firm z ofertą produktów i usług dla klienta biznesowego – tak samego Banku jak i spółek z Grupy Alior Bank (m.in. Alior Leasing).

Sukcesywnie poszerzamy ofertę ubezpieczeń, dostarczanych w szczególności przez PZU, dostępnych za pośrednictwem Alior Banku – jako produkty powiązane z odpowiednimi produktami bankowymi lub jako produkty samodzielne. Wdrażamy nowe produkty, udostępniamy także możliwość zakupu ubezpieczeń w nowych kanałach.

W roku 2019 kontynuowaliśmy naszą współpracę z Lotos, poszerzyliśmy naszą współpracę z Innergo Systems, nawiązaliśmy nowe partnerstwa – m.in. z Booking.com i Rentalcars, poszerzamy zakres współpracy z Mastercard, rozpoczęliśmy także rozmowy z szeregiem innych partnerów, którzy będą wzbogacali ofertę Banku, otwierali nam nowe kanały dotarcia do klientów, czy pozwalali na osiąganie innych synergii – np. w obszarach CSR, czy pozyskania, rozwoju i utrzymania pracowników.

Rozpoczęliśmy tym samym proces tworzenia szerszego programu, w ramach którego będziemy wkrótce mogli dołączać różnych partnerów, ich oferty, produkty, usługi.

Wybrane partnerstwa (spoza Grupy PZU), zrealizowane lub rozwijane w 2019 r.:

  • Lotos – od listopada 2018 trwa współpraca z Lotos Paliwa, opierająca się o kartę kredytową Mastercard Alior Lotos, umożliwiająca zakup paliwa i produktów na stacjach z rabatem i systematycznie zwiększa transakcyjność klientów w branży paliwowej.

Podsumowanie obrotów transakcji bezgotówkowych na kartach kredytowych ALIOR LOTOS BIZNES (2018-2019)

  • Innergo Systems – rozszerzyliśmy strategiczną współpracę z Innergo Systems (partner Apple w zakresie rozwiązań mobilnych dla biznesu, tzw. Apple Authorised Enterprise Reseller). Klienci banku uzyskali dostęp na wyłączność do platformy sprzedażowej ipromocja.aliorbank.pl, gdzie mogą kupić urządzenia firmy Apple na wyjątkowych warunkach.
  • Booking.comRental Cars – nawiązaliśmy współpracę z Booking Holding, umożliwiając klientom Alior Bank otrzymanie atrakcyjnych ofert (cashback) za realizację transakcji na Booking.com oraz zniżkę na wynajem aut w ramach Rental Cars.