Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.

Rachunek zysków i strat

Szczegółowe pozycje rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. przedstawia poniższa tabela:

  01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) Zmiana r/r (tys. zł) Zmiana r/r (%)
  Przychody z tytułu odsetek 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 3 905 769 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 3 805 457 Zmiana r/r (tys. zł) 100 312 Zmiana r/r (%) 2,6
  Przychody o podobnym charakterze 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 153 525 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 150 915 Zmiana r/r (tys. zł) 2 610 Zmiana r/r (%) 1,7
  Koszty z tytułu odsetek 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -877 846 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -871 848 Zmiana r/r (tys. zł) -5 998 Zmiana r/r (%) 0,7
  Wynik z tytułu odsetek 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 3 181 448 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 3 084 524 Zmiana r/r (tys. zł) 96 924 Zmiana r/r (%) 3,1
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 1 165 568 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 1 099 468 Zmiana r/r (tys. zł) 66 100 Zmiana r/r (%) 6,0
  Koszty z tytułu prowizji i opłat 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -498 994 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -389 469 Zmiana r/r (tys. zł) -109 525 Zmiana r/r (%) 28,1
  Wynik z tytułu opłat i prowizji 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 666 574 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 709 999 Zmiana r/r (tys. zł) -43 425 Zmiana r/r (%) -6,1
  Przychody z tytułu dywidend 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 344 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 275 Zmiana r/r (tys. zł) 69 Zmiana r/r (%) 25,1
  Wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z pozycji wymiany 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 102 010 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 97 684 Zmiana r/r (tys. zł) 4 326 Zmiana r/r (%) 4,4
  Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym: 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 46 236 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 77 829 Zmiana r/r (tys. zł) -31 593 Zmiana r/r (%) -40,6
  Wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 38 807 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 76 473 Zmiana r/r (tys. zł) -37 666 Zmiana r/r (%) -49,3
  Wycenianych według zamortyzowanego kosztu 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 7 429 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 1 356 Zmiana r/r (tys. zł) 6 073 Zmiana r/r (%) 447,9
  Pozostałe przychody operacyjne 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 143 466 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 127 045 Zmiana r/r (tys. zł) 16 421 Zmiana r/r (%) 12,9
  Pozostałe koszty operacyjne 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -345 605 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -141 807 Zmiana r/r (tys. zł) -203 798 Zmiana r/r (%) 143,7
  Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -202 139 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -14 762 Zmiana r/r (tys. zł) -187 377 Zmiana r/r (%) 1 269,3
  Koszty działania Grupy 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -1 630 104 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -1 705 003 Zmiana r/r (tys. zł) 74 899 Zmiana r/r (%) -4,4
  Wynik z odpisów na straty oczekiwane 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -1 437 158 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -1 047 818 Zmiana r/r (tys. zł) -389 340 Zmiana r/r (%) 37,2
  Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -5 946 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -6 251 Zmiana r/r (tys. zł) 305 Zmiana r/r (%) -4,9
  Podatek bankowy 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -225 974 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -208 186 Zmiana r/r (tys. zł) -17 788 Zmiana r/r (%) 8,5
  Zysk brutto 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 495 291 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 988 291 Zmiana r/r (tys. zł) -493 000 Zmiana r/r (%) -49,9
  Podatek dochodowy 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -242 459 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -274 918 Zmiana r/r (tys. zł) 32 459 Zmiana r/r (%) -11,8
  Zysk netto 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 252 832 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 713 373 Zmiana r/r (tys. zł) -460 541 Zmiana r/r (%) -64,6

Szczegółowe jednostkowe pozycje rachunku zysków i strat Alior Banku S.A. przedstawia poniższa tabela:

  01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) Zmiana r/r (tys. zł) Zmiana r/r (%)
  Przychody z tytułu odsetek 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 3 921 231 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 3 807 487 Zmiana r/r (tys. zł) 113 744 Zmiana r/r (%) 3,0
  Przychody o podobnym charakterze 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 153 525 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 150 915 Zmiana r/r (tys. zł) 2 610 Zmiana r/r (%) 1,7
  Koszty z tytułu odsetek 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -869 540 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -868 433 Zmiana r/r (tys. zł) -1 107 Zmiana r/r (%) 0,1
  Wynik z tytułu odsetek 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 3 205 216 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 3 089 969 Zmiana r/r (tys. zł) 115 247 Zmiana r/r (%) 3,7
  Przychody z tytułu prowizji i opłat 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 1 066 391 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 1 043 793 Zmiana r/r (tys. zł) 22 598 Zmiana r/r (%) 2,2
  Koszty z tytułu prowizji i opłat 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -486 569 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -375 893 Zmiana r/r (tys. zł) -110 676 Zmiana r/r (%) 29,4
  Wynik z tytułu opłat i prowizji 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 579 822 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 667 900 Zmiana r/r (tys. zł) -88 078 Zmiana r/r (%) -13,2
  Przychody z tytułu dywidend 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 7 362 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 7 597 Zmiana r/r (tys. zł) -235 Zmiana r/r (%) -3,1
  Wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z pozycji wymiany 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 102 759 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 96 974 Zmiana r/r (tys. zł) 5 785 Zmiana r/r (%) 6,0
  Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 46 236 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 77 829 Zmiana r/r (tys. zł) -31 593 Zmiana r/r (%) -40,6
  Wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 38 807 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 76 473 Zmiana r/r (tys. zł) -37 666 Zmiana r/r (%) -49,3
  Wycenianych według zamortyzowanego kosztu 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 7 429 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 1 356 Zmiana r/r (tys. zł) 6 073 Zmiana r/r (%) 447,9
  Pozostałe przychody operacyjne 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 121 611 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 92 645 Zmiana r/r (tys. zł) 28 966 Zmiana r/r (%) 31,3
  Pozostałe koszty operacyjne 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -341 193 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -140 681 Zmiana r/r (tys. zł) -200 512 Zmiana r/r (%) 142,5
  Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -219 582 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -48 036 Zmiana r/r (tys. zł) -171 546 Zmiana r/r (%) 357,1
  Koszty działania 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -1 529 387 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -1 630 255 Zmiana r/r (tys. zł) 100 868 Zmiana r/r (%) -6,2
  Wynik z odpisów na straty oczekiwane 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -1 419 335 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -1 034 039 Zmiana r/r (tys. zł) -385 296 Zmiana r/r (%) 37,3
  Wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -5 946 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -6 251 Zmiana r/r (tys. zł) 305 Zmiana r/r (%) -4,9
  Podatek bankowy 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -225 974 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -208 186 Zmiana r/r (tys. zł) -17 788 Zmiana r/r (%) 8,5
  Zysk brutto 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 541 171 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 1 013 502 Zmiana r/r (tys. zł) -472 331 Zmiana r/r (%) -46,6
  Podatek dochodowy 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) -252 564 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) -282 428 Zmiana r/r (tys. zł) 29 864 Zmiana r/r (%) -10,6
  Zysk netto 01.01.2019-31.12.2019 (tys. zł) 288 607 01.01.2018-31.12.2018 (tys. zł) 731 074 Zmiana r/r (tys. zł) -442 467 Zmiana r/r (%) -60,5

Zysk netto Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) w 2019 r. wyniósł 253 mln zł i był niższy od zysku netto osiągniętego w roku ubiegłym o 461 mln zł, tj. o 65%.

Całkowite przychody (w mln zł) – dane skonsolidowane

Wynik z tytułu odsetek to główny składnik przychodów Grupy stanowiący 84% przychodów. Jego nieznaczny wzrost w ujęciu rocznym (3%) był konsekwencją organicznego wzrostu wolumenów kredytowych przy zwiększonej bazie depozytowej oraz negatywnego wpływu wyroku TSUE dotyczącego przedterminowych spłat kredytów detalicznych (wpływ na wynik odsetkowy w 2019 wyniósł 135 mln PLN). Portfel kredytów klientowskich netto wzrósł w ujęciu rocznym o 3%, a depozyty pozyskiwane od klientów wzrosły o 4%. Pozytywny wpływ na poziom generowanych przychodów odsetkowych miało prowadzenie adekwatnej polityki cenowej zarówno w zakresie produktów depozytowych, jak i kredytowych, w warunkach funkcjonowania Banku w środowisku niskich stóp procentowych. Warto nadmienić, że koszt finansowania w 2019 r. – 1,17% obniżył się w stosunku do 2018 r. -1,20%.

Marżę odsetkową netto w podziale na poszczególne produkty kredytowe oraz przeciętną stopę oprocentowania depozytów przedstawia poniższa tabela.

  2019 (%) 2018 (%)
  Kredyty
  Segment detaliczny, w tym:
  Kredyty konsumpcyjne 2019 (%) 7,50 2018 (%) 8,73
  Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe 2019 (%) 4,35 2018 (%) 4,24
  Segment biznesowy, w tym:
  Kredyty inwestycyjne 2019 (%) 4,76 2018 (%) 3,95
  Kredyty operacyjne 2019 (%) 5,30 2018 (%) 5,36
  Depozyty
  Segment detaliczny, w tym:
  Depozyty bieżące 2019 (%) 0,91 2018 (%) 0,79
  Depozyty terminowe 2019 (%) 1,84 2018 (%) 1,81
  Segment biznesowy, w tym:
  Depozyty bieżące 2019 (%) 0,25 2018 (%) 0,10
  Depozyty terminowe 2019 (%) 1,58 2018 (%) 1,57

Wynik z tytułu opłat i prowizji spadł o 6,1% do poziomu 667 mln zł. Na wynik złożyło się 1 166 mln zł przychodów prowizyjnych (wzrost w ujęciu rok do roku o 6%) oraz 499 mln zł kosztów prowizyjnych (wzrost r/r o 28%).

Głównym powodem spadku były prowizje maklerskie co jest efektem regulacji wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod koniec 2018 r.

Głównym składnikiem przychodu z tytułu opłat i prowizji są prowizje związane z kredytami, rachunkami, przelewami, wpłatami, pożyczkami itp. W 2019 r. wyniosły one 722 mln zł i stanowiły 62% przychodu z tytułu opłat i prowizji. Ich wzrost w ujęciu rok do roku (o 4,5%) wynikał głównie ze wzrostu prowizji związanych z pożyczkami i kredytami w wyniku organicznego wzrostu wolumenu.

Przychody z tytułu opłat i prowizji (w mln zł)

Wynik handlowy oraz pozostałe (suma następujących pozycji w rachunku zysków i strat: wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji, wynik zrealizowany na pozostałych instrumentach finansowych, wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) spadły w 2019 r. łącznie o 215 mln zł do poziomu -54 mln zł w wyniku istotnego wpływu zawiązanej w 2019 r. rezerwy na historyczne zwroty części prowizji w przypadku pożyczek spłaconych przed 11.09.2019 r. w wysokości 243 mln PLN. W zakresie samego wyniku handlowego Grupa odnotowała w ujęciu rok do roku wzrost o 4,4% do poziomu 102 mln zł, tj. o 4,3 mln zł.

W 2019 r. koszty działania wyniosły 1 630 mln zł i były niższe od kosztów działania poniesionych w 2018 r. o 75 mln zł tj. o 4,4%.

Koszty osobowe w analizowanym okresie ukształtowały się na poziomie 781 mln zł i były o 12,8% niższe od kosztów osobowych poniesionych w 2018 r.

Koszty ogólnego zarządu w 2019 r. wyniosły 577 mln zł i były niższe o 5,4% od kosztów ogólnego zarządu poniesionych w roku 2018.

W rezultacie wskaźnik Koszty/Dochody ukształtował się w 2019 r. na poziomie 43,0% w stosunku do 43,1% w 2018 r.

Koszty działania (w mln zł)